< >

Coronaanpassning

De allmänna rekommendationerna om att bromsa smittspridningen kvarstår.

Information finns uppsatt på flera ställen för att påminna elever och personal om att följa riktlinjerna.

Tänk på att:

  • Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit som komplement.
  • Håll avstånd till varandra.
  • Hosta och nys i armvecken.
  • Stanna hemma vid symptom eller om någon i hushållet är sjuk i covid-19.

Vårt dagliga arbete är anpassat…

För att så långt det är möjligt begränsa de områden vi rör oss i är klasser schemalagda i samma klassrum vid de flesta lektioner. Klassrummen är möblerade för att avstånd ska kunna hållas.

Handsprit finns att tillgå på flera ställen i skolan.

Plexiglas finns uppsatta i receptionen och cafeterian. Cafeterian har också anpassat sitt utbud och plastar in varorna.

Markeringar finns på golven för att påminna om att hålla avstånd.

Affischer som är uppsatta runt om i skolan påminner om riktlinjerna.

Skolledningen informerar fortlöpande personal om uppdateringar genom möten och intranät.

Mentorer informerar fortlöpande eleverna samt påminner om riktlinjerna.

För att undvika trängsel har alla klasser schemalagd lunchtid. Dessa tider är i största möjligaste mån jämnt fördelat under tiden då restaurangen är öppen för att få ett jämnare flöde.

En personal finns på plats vid restaurangen för att upprätthålla att avstånd hålls, att eleven äter på rätt tid samt för att förhindra trängsel vid lunchen.

Övrigt

Flertalet elevaktiviteter har på grund av covid-19 fått skjutas på framtiden då dessa under rådande omständigheter inte kunnat genomföras på ett säkert sätt.

Informationen som kommer från Skara kommuns ”covid-19”-grupp uppdateras veckovis.

Skolan följer de handlingsplaner som finns hos Västra Götalandsregionen.

Efter senaste uppdatering från regionen gällande läget har följande åtgärder vidtagits:

  • Möten som inte är akuta eller nödvändiga att ha på plats förläggs digitalt.
  • Möjlighet att arbeta hemifrån vid symptom gäller både elev och personal.
  • Om det skulle upptäckas fall av covid-19 följs handlingsplan från Smittskydd Västra Götalandsregionen.
  • Tillfälligt ställt in eller skjutit på framtiden aktiviteter som annars hade samlat många människor från olika platser.

Allt är inte som vanligt

Det är kul att hänga med kompisar
… men allt är inte som vanligt

Det är härligt att kramas
… men allt är inte som vanligt

Det är viktigt att träna
…men allt är inte som vanligt

Covid-19 sprids fortfarande!
Håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Läs mer på folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Läs mer på Skara kommun

Denna sida uppdaterades

Dela: