< >

Elevföreningar

Musiken har alltid spelat en framträdande roll på Katedralskolan.
De musikaliska föreningarna Musikens vänner (MV), Dubbelquartetten (DQ) och Octo Puellae (OP) är några av skolans alla föreningar.

Vill Du gå med i någon förening finns det alltid någon som passar Dig.
Vill Du veta mera? Kontakta Elevkåren för mer information!

Musikens vänner MV

MV är en av Katedralskolans äldsta föreningar. Kören bildades 1886 av bland andra dåvarande filosofilektor Gunnar Wennerberg. Han hade tidigare, under sin studenttid i Skara, varit med och bildat Dubbelkvartetten (DQ).

Gunnar Wennerberg är en av Sveriges mest kända tonsättare. Han började skriva så kallade "Gluntar" som var skämtsamma duetter för barryton, bas och pianoackompanjemang. Gluntar var sånger om dåtidens romantiska och idylliska studentstad Uppsala. Wennerberg skrev också väldigt många starkt patriotiska sånger för manskör, såsom "Hör oss Svea". Denna sång finns fortfarande med i MV:s repertoar, vilken även i övrigt präglas av fosterländska sånger, men också av Bellmanvisor och romantiska sånger.

De första åren efter körens bildande lät MV mindre bra, men har sedan utvecklats till den välljudande kör den är idag!

Dubbelquartetten DQ

Ur den stora kören Musikens Vänner (MV) väljs åtta medlemmar ut till en dubbelquartett, därav namnet. DQ är ett uppskattat inslag både på skolans avslutningar och i privata sammanhang. Trots att kören byter medlemmar inför varje läsår håller de en mycket hög klass.

Octo Puellae OP

Octo Puellae, latin för "åtta flickor".
Skolans flickkör som bildades 1977 är ett uppskattat inslag både på skolans avslutningar och i privata sammanhang. Trots att kören byter medlemmar inför varje läsår håller de en mycket hög klass. Varje valborgsmässoafton står de vid Krönikebrunn på torget i Skara och sjunger sina sånger. OP har sedan starten haft vit blus med blå kjol, slipover, strumpor och självklart den speciella studentmössan i ljusblå färg.

Denna sida uppdaterades 2020-06-05

Dela: