< >

Prövning av kurs

Du som är elev på Katedralskolan

Du har rätt till prövning om du har fått betyget F eller saknar betyg på kursen som ingår i din individuella studieplan.

Du som inte är elev på Katedralskolan

Du som inte är elev men vill ha betyg från gymnasieskolan kan vända dig till en gymnasieskola för att genomgå prövning för betyg. Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg i en kurs. Du kan bara vända dig till skolenheter som för tillfället anordnar undervisning i aktuell kurs. En avgift tas ut på 500 kronor per kurs.

Innan du anmäler dig till prövning så försäkra dig om att du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. Du själv är ansvarig för att du anmäler dig till rätt kurs. Om du ska söka till högskolan så kolla alltid vilka antagningsregler som gäller. Kontakta studie- och yrkesvägledaren (SYV) på din skola eller vuxenutbildning för vägledning innan du anmäler dig till prövning.

Allmänt om prövningen

Du prövas mot samtliga kunskapskrav i den aktuella kursen och det är viktigt att tänka på att inläsningen inför en prövning kan bli omfattande.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur, utan din prövande lärare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt bestämda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan. I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

Hur går prövningen till?

  • Anmälan sker via formuläret här nedan.
  • Skolan kontaktar dig efter sista anmälningsdag och meddelar vilken lärare som blir din prövande lärare. Då får du även information om betalningen (gäller dig som inte är elev på Katedralskolan).
  • Du kontaktar sedan prövande lärare för att bestämma prövningens genomförande.

Anmälan

Anmälningssidan för prövningar kommer att flytta till nästa omgång. Mer information kommer.

Anmälningsformulär

Denna sida uppdaterades