< >
Rektor Heléne Johansson

Skolledning

Jag heter Heléne Johansson och är rektor på Valleskolan och för kommunens modersmålsenhet.

Respektfulla möten är en ledstjärna för mig, både i mötet med elever, föräldrar och personal. Jag vill att alla elever ska få utvecklas och lära sig i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Skolans uppdrag är tydligt - Alla elever ska nå målen. För att uppnå detta krävs kompetenta och kunniga pedagoger som har höga och positiva förväntningar på eleverna samt förmåga att skapa en god relation med alla. En viktig förutsättning för att eleverna ska ha en god skoltid är också ett gott samarbete mellan skolan och hemmet.

Denna sida uppdaterades