< >

Skolledning 

Rektor Elisabeth Oldin

Jag heter Erika Måneving och är rektor på Källeskolan.

För mig som rektor är det viktigt att alla vi som arbetar på Källeskolan har höga och positiva förväntningar på våra elever. Varje elev ska känna framtidstro och tilltro till sina egna förmågor. 

Genom respektfulla relationer, glädje och målmedvetenhet i undervisningen vill jag att alla elever känner lust till lärandet och att de utvecklas som människor.

På Källeskolan utvecklar vi undervisningen med utgångspunkt från läroplan och skollag. Vi arbetar för att skapa trygghet och studiero under hela skoldagen, både i skolan och på fritidshemmet.

Vi har varje elevs bästa i fokus, så alla elever ska nå så långt som möjligt. Genom ett gott samarbete mellan hem och skola skapar vi tillsammans goda förutsättningar för elevernas lärande, ett livslångt lärande.

Denna sida uppdaterades