< >
Rektor Carl Liwell

Skolledning

Jag heter Carl Liwell och är rektor på Källeskolan, tillsammans med Elisabeth.

Som jag ser det består hela livet av ett livslångt lärande och våra barn och unga ska ges de bästa förutsättningarna för detta. Det livslånga lärandet börjar redan i hemmet och skolan ska ge varje elev utmaningar och stöd som gör att alla når så långt som bara möjligt i sitt lärande.

Skolan ska inte enbart förmedla kunskap utan också innebära meningsfulla aktiviter samt värna om en absolut trygghet och en studiero för detta livslånga lärande. Därför är det viktigt att skolans klimat präglas av samarbete och respektfulla möten mellan elever, personal och föräldrar. Just samarbetet mellan skola och hem är så otroligt viktigt. Vi delar vardagen och hjälper varandra genom kommunikation och dialog.

Alla barn och vuxna ska få vara med i det arbete som vi skapar tillsammans under hela skoldagen så att alla känner sig delaktiga! Det är också så vi bygger för framtiden.


Rektor Elisabeth Oldin

Jag heter Elisabeth Oldin och är, tillsammans med Carl, rektor på Källeskolan.

På Källeskolan möts jag varje dag av både personal och elever som är positiva och vill lära sig nya saker tillsammans med andra. Min vilja och ambition är att alla på skolan ska känna att det är häftigt med kunskap och att utveckling och utmaningar är både spännande och roligt.

Jag önskar att alla ska våga testa nya tankar och idéer och inte vara rädda för att stöta på problem eller att misslyckas. Varje gång man möter ett hinder, eller om det inte blir som man har tänkt sig, så blir det ett lärande som man har med sig in i nya utmaningar.

En förutsättning för den känslan och inställningen är att vi hela tiden arbetar med att bygga relationer. Goda relationer mellan elever, i personalgruppen, mellan elever och personal och mellan skola och hem, är för mig utgångspunkten för trygghet och studiero, och för att kunna nå god måluppfyllelse på alla nivåer och inom alla områden. Både när det gäller kunskaper, socialt samspel och välmående.

För mig är det viktigt att ha höga förväntningar på både elever och personal. Höga förväntningar visar att vi tror på varandras förmågor, och att alla kan lyckas med att nå sina mål med rätt inställning och med rätt stöttning.

Jag vill också vara tydlig med att vi i skolan har förväntningar på vårdnadshavare också, och att de kan ha förväntningar på oss. Vi är alla viktiga för barnen, och ett gott samarbete mellan skola och hem är avgörande för hur det går för barnen i skolan och i deras framtida utveckling och lärande.

Denna sida uppdaterades