< >
Rektor Marie Tell

Skolledning

Jag heter Marie Tell och är rektor på Gällkvistskolan.

Höga förväntningar och en tro på individen gör att jag vet att våra elever kan lyckas så långt det är möjligt. För mig finns bara möjligheter, och när jag möts av hinder på vägen så löser vi det tillsammans.

Målet för mig är att alla barn och ungdomar som växer upp i Skara kommun ska få möjlighet att lära och utvecklas till glada och självständiga samhälls-medborgare oavsett bakgrund.

Eleverna ska varje dag mötas av vuxna som är engagerade och ärligt intresserade av dem.

Genom samarbete mellan skola och hem kan vi göra skillnad för den enskilde eleven.

Eleven ska vara vinnare i sitt eget liv.

Denna sida uppdaterades