< >

Våra grundskolor

Grundskolor F-6 (förskoleklass - årskurs 6)

Ardalaskolan

Gällkvistskolan

Källeskolan

Mariebergsskolan

Valleskolan

Varnhemsskolan

Grundskola 7-9 (årskurs 7-9)

Viktoriaskolan

Fristående grundskola F-9
(förskoleklass - årskurs 9)

Friskolan Metislänk till annan webbplats

Lärplattform

Du som har barn i någon av våra skolor får skolrelaterad information via kommunens lärplattform It´s learning.

För att logga in i It´s learning via app eller webb behöver du ett lösenord. Kontakta kommunens administration för grundskola så skickar de hem det till dig.

Kommunens administration för grundskola

Denna sida uppdaterades

Dela: