< >

Skolskjuts

Kommunen upprättar en skolskjutsorganisation med transporter utifrån ekonomiska och rationella utgångspunkter.

Utifrån vilket upptagningsområde du bor i sker skolskjuts till Ardalaskolan, Varnhemsskolan, Valleskolan och Gällkvistskolan.

Ta kontakt med vår trafikplanerare om du är osäker på vilken grundskola ditt upptagningsområde tillhör.

För elever i årskurs 7-9 går skolskjuts till och från Viktoriaskolan.

Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla eller bekosta skjuts till någon skolenhet utanför det geografiska upptagningsområdet. Väljer en elev att gå i grundskolan eller grundsärskolan i någon annan kommun, bekostar inte Skara kommun skolskjutsen.

Entreprenörer

Vi har flera olika entreprenörer för våra skolskjutsresor.

De entreprenörer som kör skolskjuts inom Skara kommun är Nybergs buss, Larssons buss, Synnergrens buss och Connect bus Söne.

Skolskjutsberättigad

  • Elever i förskoleklass till år 6 med minst 3 km skolväg har rätt till skolskjuts.
  • Elever i år 7 till år 9 med minst 5 km skolväg har rätt till skolskjuts.

Skolskjutsarna anordnas efter de vägar som barn- och utbildningsnämnden beslutar. Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplats ska inte överstiga:

  • 2 km för elever i förskoleklass till år 6
  • 4 km för elever i år 7 till 9

Läs reglerna för skolskjuts i sin helhetPDF (pdf, 180 kB)

Självskjutsersättning

Om avståndet mellan bostad och anvisad påstigningsplats överstiger två kilometer (förskoleklass t.o.m årskurs 6) eller fyra kilometer (årskurs 7-9) har man rätt till så kallad självskjutsersättning. Självskjuts innebär att en vårdnadshavare tar över ansvaret för skolskjutsen. Ersättningen vid självskjuts följer den skattefria delen av de normer som gäller för bilersättning enligt Skatteverket. Om det är aktuellt med självskjutsersättning ska du ta kontakt med vår trafikplanerare och därefter fylla i vår blankett för självskjutsersättning.

Skolskjuts under vinterhalvåret

Under vinterhalvåret kan vädret påverka att ett snabbt beslut behöver fattas om att ställa in skolskjutsarna av säkerhetsskäl.

Så snart ett sådant beslut fattas läggs denna information ut som en "nyhet" här på webbplatsen. En sådan "nyhet" syns direkt på startsidan. Vi tar också hjälp av lokalradion med att sprida informationen.

Är det dåligt väder är det viktigt att du som är förälder besöker vår webbplats för information eller lyssnar på lokalradion.

Denna sida uppdaterades

Dela: