< >

NTA - Natur och Teknik för Alla 

NTA- Naturvetenskap och Teknik för Alla, sätter eleven i centrum, genom att ge pedagogen möjlighet att göra det.

Skolutvecklingsprogrammet bygger på ett vetenskapligt arbetssätt som fokuserar på att eleverna ställer frågor och söker svar genom att undersöka och resonera med varandra, undersöka mera och dokumentera sitt arbete och sina resultat. NTA skapar en helhet kring lärandet, inom de teman som hittills utvecklats.

För att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är en fördelningsmatris framtagen. Den gäller för elever från förskoleklass till årskurs 9. NTA är ett verktyg som ger pedagogen utrymme att skapa nyfikenhet och struktur i elevens lärande, och för att arbeta med förmågor och centralt innehåll i Lgr11 (läroplanen).

Det vetenskapliga rådet ansvarar för att det är hög vetenskaplig kvalitet i framtagna produkter och tjänster. De har också en internationell utblick utifrån forskning och utveckling kring undervisning inom naturvetenskap, teknik och matematik. Rådet utses av KVA (Kungliga Vetenskapsakademien) och IVA(Ingenjörsvetenskapsakademien).

NTA digital, Kroppen och Rymden, introducerades hösten 2016.

Naturvetenskap och teknik för alla Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades