< >

Skolledning

Pernilla Bergman

Jag heter Pernilla Bergman och är rektor på Mariebergsskolan. För mig är det viktigt att skapa en trivsam miljö på skolan för elever, personal och vårdnadshavare. För att lyckas med det krävs goda relationer och känsla av delaktighet.

Genom mitt tidigare lärarjobb med barn från förskolan upp till årskurs 6, kan jag konstatera att barn i alla åldrar är fyllda av nyfikenhet och lust att lära sig nya saker. Det är viktigt att vi tar tillvara detta och att de får utlopp för sin kreativitet och upptäckarlust i olika sammanhang.

Vårt uppdrag!
Vårt uppdrag — Alla elever ska nå målen! För att uppnå detta är det viktigt med ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. En laganda med barnens bästa i fokus. Viktigt är också att vi är kompetenta och kunniga pedagoger som har höga och positiva förväntningar på eleverna samt förmåga att skapa en god relation med alla.

Mariebergsskolan är en stor arbetsplats, ca 310 elever (inklusive särskolan) och ca 45 personal, där många möts och tillbringar mycket tid. Det ställer krav på att man tar hänsyn till varandra och visar varandra respekt. 

Vi strävar efter en lugn miljö där alla trivs och kan lyckas utifrån sina förutsättningar.

 

Denna sida uppdaterades 2020-04-09

Dela: