< >

Mariebergsskolan F-6

Mariebergsskolan är en F-6 skola med cirka 310 elever.

Skolan ingår i Mariebergsenheten dit också grundsärskolan hör.

För oss är det viktigt att varje elev får med sig kunskaper för att klara av att leva i framtidens samhälle.

Vi hjälper varje elev att utveckla olika förmågor, för att på så sätt få en förståelse för sin omvärld och kunna hantera olika verktyg som krävs i livet.


Denna sida uppdaterades 2020-04-09

Dela: