< >

Källeskolan F-6

Skolstart den 17 augusti 2020

För att undvika större folksamlingar kommer skolstarten på Källeskolan den 17 augusti se lite annorlunda ut. Den traditionella samlingen vid stora entrén klockan 8.10 är inte möjlig att genomföra på grund av Covid-19.

Våra klasslärare kommer istället sprida ut sig på hela skolgården (både fram- och baksida) med en skylt som säger vilken årskurs det är. Eleverna går till sin klass och sedan kommer lärarna ta in eleverna i skolan.

Vi ber er vårdnadshavare att inte följa med in på skolgården. Det kommer att finnas personal som hjälper eleverna att hitta rätt. På detta sätt hoppas vi kunna genomföra skolstarten på ett bra och säkert sätt.

Skoldagen slutar klockan 13.20 för alla elever.

Lite om vår skola

Källeskolan är en av de äldsta skolorna i vår kommun och är centralt belägen med närhet till Botan, Fornbyn och kulturcentra som Länsmuséet, Länsbiblioteket och Domkyrkan.

På skolan går för närvarande cirka 300 elever, varav runt 150 elever går i den integrerade skolbarnsomsorgen.

Källeskolans bärande idéer utmärks bland annat av:

  • Goda kunskaper
  • Tydliga vuxna
  • Inkludering - individanpassad undervisning med gruppen som grund
  • Tydligt elevvårdsarbete

Denna sida uppdaterades 2020-08-10

Dela: