Under rådande omständigheter, utifrån Covid19, är alla gruppaktiviteter pausade tills vidare.

Under graviditeten erbjuds alla förstagångsföräldrar att vara med i en föräldragrupp. Då träffar ni barnmorska och oss på familjecentralen. Vid de här träffarna pratar vi om förlossning och amning, om anknytning den första tiden hemma och om det lilla kunniga barnet.
Vi informerar också om familjecentralen och barnavårdscentralen (BVC).

Tillsammans med barnavårdscentralen (BVC) på vårdcentralen Vilan erbjuder vi föräldraträffar till förstagångsföräldrar efter att ni har fått barn. Vi ses vid fem tillfällen och då kommer ni bland annat att träffa oss på familjecentralen och barnbibliotekarie.

Varje dag har vi sångstunder som du och ditt barn är välkomna att delta i. Att uppleva musik, sång, rytm, rörelse och närhet ger barnet positiva sinnesupplevelser.

Ibland hamnar man i svåra situationer och negativa mönster som förälder. Man tycker att man prövat allt, fantasi och ork tryter. Då kan du vända dig till familjecentralen där du kan få råd och stöd i att hitta nya vägar.

På torsdagar mellan 9.30-12.00 finns familjebehandlare Monica Pettersson hos oss. Du kan också få tips om vad det finns för andra familjestödjande insatser att söka. Detta gäller dig som har barn mellan 0-6 år.

Monicas kontaktuppgifter är
tfn 0511-327 17
e-post monica.pettersson@skara.se

  • är en kärleksfull beröring av det lilla barnets hud, människokroppens största sinnesorgan.
  • ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation,glädje och innerlighet.
  •  är en möjlighet för dig som förälder att utveckla och fördjupa sampelet med ditt barn.
  •  är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt.
  • ger ditt barn en bra start i livet.

Kursen omfattar fyra träffar med både praktik och teori, en mapp med massagestrykningarna, en flaska massageolja, kaffe/te och smörgås.

Anmälan gör du till familjecentralen, kostnaden är 150 kronor.

Illustration av Cecilia Torudd

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer.

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det.

De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni runt matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker! Ingen förälder är ensam om dessa funderingar! Det är detta ABC-föräldraträffar handlar om.

Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.
ABC-programmet består av fyra gruppträffar och en återträff med var sitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare. På träffarna tar vi del av både forskning och varandras erfarenheter. Mellan träffarna praktiserar vi de lärdomar och insikter vi får med oss.

Det här innehåller ABC-träffarna

Träff 1 - VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - VISA VÄGEN - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar om hur man är en förebild för sitt barn.

Träff 4 - VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel om konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbet med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet. www.allabarnicentrum.selänk till annan webbplats

För mer information eller anmälan kontaktar du Familjecentralen.