< >

Familjecentralen/Öppna förskolan

Vår verksamhet

Öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum, en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Till oss kan du och ditt/dina barn komma och gå som du vill, för att umgås med andra vuxna och barn. Verksamheten är kostnadsfri men en del av våra gruppaktiviteter kräver anmälan.

Du kan delta i olika aktiviteter som lek, sång och skapande verksamhet av olika slag. Kom gärna med egna förslag på aktiviteter!

För att stötta och ge råd, inför och i föräldraskapet, har vi barnmorskor, BVC-sköterskor, tandsköterskor, psykolog och familjebehandlare från individ- och familjeomsorgen knutna till Familjecentralen.

Vi som arbetar på familjecentralens öppna förskola är förskollärare och heter Christina Börjesson och Heléne Arvidsson.

Välkommen till oss!

Tillfälliga tider pga covid-19

Familjecentralen följer Folhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer. Se öppettider nedan.

OBS - all inomhusverksamhet kräver föranmälan, ring eller skicka sms. 

Information om våra aktiviteter lägger vi ut på instagram.

Alla föräldragrupper är pausade tills vidare.

Vi finns också tillgängliga för samtal och stöd per telefon eller Skype.
Telefon 0511-328 90
Mobil 072-160 31 12 

Öppettider v 40-43
4-29 oktober 2021

Måndag

Öppen förskola 0–6 år – Ring/sms för anmälan

Mellan kl.9.00-11.00 

Sångstund kl.10.00 

Babymassage (Endast föranmälda)

kl.13.00-14.00 

Babycafé 0–12 månader – Ring/sms för anmälan

Mellan 14.00-16.00 

Babysång kl.15.00 

Tisdagar

Öppen förskola 0–6 år – Ring/sms för anmälan

Mellan kl.13.00-15.00

Monica Pettersson Familjebehandlare/Råd och stöd finns på plats

kl.14.00 Sångstund

Onsdagar

Babymassage (Endast föranmälda)

kl.9.30–10.30

Babycafé 0–12 månader – Ring/sms för anmälan

Mellan kl.10.30-12.30

kl.11.30 Babysång

Öppen förskola 0–6 år - Planteringen

Mellan kl.14.00-16.00

kl.15.00 Sångstund

Torsdagar

Babycafé 0–18 månader – Ring/sms för anmälan

Mellan kl.9.30-12.30

Ellen Henry Familjebehandlare/Råd och stöd finns på plats

kl.10.30 Babysång

Fredagar

Öppen förskola (barn 0-6 år) – Lekparken Fornbyn

Mellan kl.9.30-12.00

kl 10:30 Sångstund

Tillfälliga tider pga covid-19

Familjecentralen följer Folhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer. 

Information om våra aktiviteter lägger vi ut på instagram.

Vi finns också tillgängliga för samtal och stöd per telefon eller Skype.

ABC föräldrastöd 


Kursstart för höstens ABC-träffar sker under vecka 41 den 21 oktober. Anmälan krävs, ring elller mejla Familjecentralen. För mer info läs under fliken verksamhet/ABC-träffar

Babyskydd

INFOTILLFÄLLE: Säkra barn i bil och cykel - Petra från NTF kommer och informerar vid två tillfällen i höst. Du som förälder kan ställa dina frågor.

Informationstillfällen:
Måndag 4 oktober kl 14.30 
Onsdag 27 oktober kl 11.00

För att hyra babyskydd på familjecentralen;
Kom till oss måndag-fredag, men ring innan.

Barn HLR (hjärt- och lungräddning)

Den fysiska kursen blev inställd på grund av Coronavirus, men nu har du möjlighet att gå kursen "Första hjälpen Online" genom Röda korset.

Första hjälpen Online Länk till annan webbplats.

Instagram

Följ oss gärna på instagram där vi lägger ut information om nyheter, aktiviteter och eventuella ändringar som upppstår.  
familjecentralen_skara

Spädbarnsmassage

Babymassagen kör igång onsdag 8 september kl.9.30 och anmälan görs på Familjecentralen.

 • Barnmorskemottagningen (BMM) som bland annat erbjuder vård under och efter graviditet, stöd i föräldraskapet, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll och test för sexuellt överförbara sjukdomar.
  Telefon: 010-435 84 52
  BMM barnmorskemottagning Länk till annan webbplats.
 • Bräcke Barnhälsovård (BVC). Här får ditt barn förebyggande barnhälsovård och du kan få råd och stöd om ditt barns hälsa och utveckling.
  Telefon 0511-70 01 03
  Bräcke BVC Länk till annan webbplats.
 • Folktandvården som hjälper dig med frågor om ditt barns tandhälsa.
  Telefon till tandsköterska: 010-441 74 10
  Folktandvården Skara Länk till annan webbplats.
 • Individ- och familjeomsorgen (IFO). Här finns familjebehandlare som kan ge dig råd och stöd inför och i ditt föräldraskap.
  Telefon familjebehandlare: 0511-327 17
  Familjebehandling
 • Familjerådgivningen Lidköping vänder sig till vuxna som bor i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara och som har problem i relationen med sin partner eller inom familjen.
  Telefon tidsbokning 0510-77 08 78 måndag, onsdag, fredag 10.15-11.30. Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvarare. Du kan också boka tid via e-bokning.
  Familjerådgivningen Lidköping Länk till annan webbplats.

Varje dag har vi sångstunder som du och ditt barn är välkomna att delta i. Att uppleva musik, sång, rytm, rörelse och närhet ger barnet positiva sinnesupplevelser.

Ibland hamnar man i svåra situationer och negativa mönster som förälder. Man tycker att man prövat allt, fantasi och ork tryter. Då kan du vända dig till familjecentralen där du kan få råd och stöd i att hitta nya vägar.

Du kan också få tips om vad det finns för andra familjestödjande insatser att söka. Detta gäller dig som har barn mellan 0-6 år.

Monica Pettersson familjebehandlare:
tfn 0511-327 17
e-post monica.pettersson@skara.se

 • är en kärleksfull beröring av det lilla barnets hud, människokroppens största sinnesorgan.
 • ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation,glädje och innerlighet.
 •  är en möjlighet för dig som förälder att utveckla och fördjupa sampelet med ditt barn.
 •  är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt.
 • ger ditt barn en bra start i livet.

Kursen omfattar fyra träffar med både praktik och teori, en mapp med massagestrykningarna, en flaska massageolja, kaffe/te och smörgås.

Anmälan gör du till familjecentralen.

Illustration av Cecilia Torudd

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer.

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det.

De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni runt matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker! Ingen förälder är ensam om dessa funderingar! Det är detta ABC-föräldraträffar handlar om.

Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.
ABC-programmet består av fyra gruppträffar och en återträff med var sitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare. På träffarna tar vi del av både forskning och varandras erfarenheter. Mellan träffarna praktiserar vi de lärdomar och insikter vi får med oss.

Det här innehåller ABC-träffarna

Träff 1 - VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - VISA VÄGEN - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar om hur man är en förebild för sitt barn.

Träff 4 - VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel om konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbet med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet. www.allabarnicentrum.se Länk till annan webbplats.

För mer information eller anmälan kontaktar du Familjecentralen.

Förskollärare/samordnare
Christina Börjesson

Förskollärare
Helene Arvidsson

Adress
Familjecentralen
Malmgatan 36
532 32 Skara

Telefon
0511-328 90
072-160 31 12

Denna sida uppdaterades