< >

Familjecentralen/Öppna förskolan

Vår verksamhet

Öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum, en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Till oss kan du och ditt/dina barn komma och gå som du vill, för att umgås med andra vuxna och barn. Verksamheten är kostnadsfri men en del av våra gruppaktiviteter kräver anmälan.

Du kan delta i olika aktiviteter som lek, sång och skapande verksamhet av olika slag. Kom gärna med egna förslag på aktiviteter!

För att stötta och ge råd, inför och i föräldraskapet, har vi barnmorskor, BVC-sköterskor, tandsköterskor, psykolog och familjebehandlare från individ- och familjeomsorgen knutna till Familjecentralen.

Vi som arbetar på familjecentralens öppna förskola är förskollärare och heter Christina Börjesson och Heléne Arvidsson.

Välkommen till oss!

Följ oss på Instagram: familjecentralen_skara

Föreningen för Familjecentralers främjandelänk till annan webbplats

Angående Covid -19

Under rådande omständigheter och med riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, har vi inte någon verksamhet inomhus tills vidare. 

Vi har uteaktiviteter varje dag under våren.
Information om våra aktiviteter lägger vi ut på instagram.

Alla föräldragrupper är pausade tills vidare.

Vi finns också tillgängliga för samtal och stöd per telefon eller Skype.

Öppettider

Måndagar

Babycafé (barn 0-1 år)

Tisdagar

Öppen förskola (barn 0-6 år)

Onsdagar

Babycafé (barn 0-1 år)

Torsdagar

Öppen förskola (barn 0-6 år)

Fredagar

Öppen förskola (barn 0-6 år)

Angående Covid -19

Under rådande omständigheter och med riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, har vi inte någon verksamhet inomhus tills vidare.

Vi har uteaktiviteter varje dag under våren.
Information om våra aktiviteter lägger vi ut på instagram.

Vi finns också tillgängliga för samtal och stöd per telefon eller Skype.

Babyskydd

För att hyra babyskydd på familjecentralen;
Kom till oss måndag-fredag, men ring innan.

Barn HLR (hjärt- och lungräddning)

Den fysiska kursen blev inställd på grund av Coronavirus, men nu har du möjlighet att gå kursen "Första hjälpen Online" genom Röda korset.

Första hjälpen Onlinelänk till annan webbplats

Instagram

Följ oss gärna på instagram där vi lägger ut information om nyheter, aktiviteter och eventuella ändringar som upppstår.  
familjecentralen_skara

 • Barnmorskemottagningen (BMM) som bland annat erbjuder vård under och efter graviditet, stöd i föräldraskapet, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll och test för sexuellt överförbara sjukdomar.
  Telefon: 010-435 84 52
  BMM barnmorskemottagninglänk till annan webbplats
 • Bräcke Barnhälsovård (BVC). Här får ditt barn förebyggande barnhälsovård och du kan få råd och stöd om ditt barns hälsa och utveckling.
  Telefon 0511-70 01 03
  Bräcke BVClänk till annan webbplats
 • Folktandvården som hjälper dig med frågor om ditt barns tandhälsa.
  Telefon till tandsköterska: 010-441 74 10
  Folktandvården Skaralänk till annan webbplats
 • Individ- och familjeomsorgen (IFO). Här finns familjebehandlare som kan ge dig råd och stöd inför och i ditt föräldraskap.
  Telefon familjebehandlare: 0511-327 17
  Familjebehandling
 • Familjerådgivningen Lidköping vänder sig till vuxna som bor i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara och som har problem i relationen med sin partner eller inom familjen.
  Telefon tidsbokning 0510-77 08 78 måndag, onsdag, fredag 10.15-11.30. Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvarare. Du kan också boka tid via e-bokning.
  Familjerådgivningen Lidköpinglänk till annan webbplats

Under rådande omständigheter, utifrån Covid19, är alla gruppaktiviteter pausade tills vidare.

Under graviditeten erbjuds alla förstagångsföräldrar att vara med i en föräldragrupp. Då träffar ni barnmorska och oss på familjecentralen. Vid de här träffarna pratar vi om förlossning och amning, om anknytning den första tiden hemma och om det lilla kunniga barnet.
Vi informerar också om familjecentralen och barnavårdscentralen (BVC).

Tillsammans med barnavårdscentralen (BVC) på vårdcentralen Vilan erbjuder vi föräldraträffar till förstagångsföräldrar efter att ni har fått barn. Vi ses vid fem tillfällen och då kommer ni bland annat att träffa oss på familjecentralen och barnbibliotekarie.

Varje dag har vi sångstunder som du och ditt barn är välkomna att delta i. Att uppleva musik, sång, rytm, rörelse och närhet ger barnet positiva sinnesupplevelser.

Ibland hamnar man i svåra situationer och negativa mönster som förälder. Man tycker att man prövat allt, fantasi och ork tryter. Då kan du vända dig till familjecentralen där du kan få råd och stöd i att hitta nya vägar.

På torsdagar mellan 9.30-12.00 finns familjebehandlare Monica Pettersson hos oss. Du kan också få tips om vad det finns för andra familjestödjande insatser att söka. Detta gäller dig som har barn mellan 0-6 år.

Monicas kontaktuppgifter är
tfn 0511-327 17
e-post monica.pettersson@skara.se

 • är en kärleksfull beröring av det lilla barnets hud, människokroppens största sinnesorgan.
 • ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation,glädje och innerlighet.
 •  är en möjlighet för dig som förälder att utveckla och fördjupa sampelet med ditt barn.
 •  är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt.
 • ger ditt barn en bra start i livet.

Kursen omfattar fyra träffar med både praktik och teori, en mapp med massagestrykningarna, en flaska massageolja, kaffe/te och smörgås.

Anmälan gör du till familjecentralen, kostnaden är 150 kronor.

Illustration av Cecilia Torudd

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer.

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det.

De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni runt matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker! Ingen förälder är ensam om dessa funderingar! Det är detta ABC-föräldraträffar handlar om.

Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.
ABC-programmet består av fyra gruppträffar och en återträff med var sitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare. På träffarna tar vi del av både forskning och varandras erfarenheter. Mellan träffarna praktiserar vi de lärdomar och insikter vi får med oss.

Det här innehåller ABC-träffarna

Träff 1 - VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - VISA VÄGEN - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar om hur man är en förebild för sitt barn.

Träff 4 - VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel om konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbet med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet. www.allabarnicentrum.selänk till annan webbplats

För mer information eller anmälan kontaktar du Familjecentralen.

Förskollärare/samordnare
Christina Börjesson

Förskollärare
Helene Arvidsson

Adress
Familjecentralen
Malmgatan 36
532 32 Skara

Telefon
0511-328 90
072-160 31 12

Denna sida uppdaterades

Dela: