< >

Funktionell Familjeterapi, FFT 

Kommunikation som stärker familjen!

Ibland hamnar ungdomar snett. Det kan leda till ökad frånvaro i skolan, aggressivitet, brottslighet eller missbruk. Många av dessa problem kan lösas med en bättre kommunikation och relation inom familjen.

Vi erbjuder kostnadsfri familjeterapi för familjer med ungdomar i åldern 11-18 år. Vi träffas och pratar om din familjs situation, antingen hos oss eller hemma hos er. Alla i familjen får beskriva det som de vill ha hjälp med. Vi jobbar för att göra hela familjen delaktig i lösningen av det som ni upplever som bekymmer.

Vi vill att alla i familjen får komma till tals i samtalen. Alla synpunkter och åsikter är lika viktiga för att kunna nå en förändring. Vi samtalar kring det som fungerar bra i din familj och försöker bygga vidare på det.

Mål

Målet är att du och din familj ska lära er nya sätt att hantera olika situationer som uppstår i er familj för att kunna leva ett bra liv tillsammans.

Metod

Modellen bygger på kunskap och praktisk erfarenhet av bland annat hur kommunikation påverkar familjen. FFT är en metod som fungerar bäst i de familjer där det finns oro för kriminalitet, missbruk, skolk och/eller bråk i eller utanför familjen.

Metoden består av en samtalsserie med ungdomen och familjen, där vi tillsammans arbetar med kommunikation och relationer för att stödja en förändring i ungdomens beteenden. I Skara kommun har vi utbildade behandlare inom FFT.

Vi som jobbar med FFT har sekretess och tystnadsplikt. Du når oss genom att ringa växeln 0511-320 00.

Denna sida uppdaterades

Dela: