< >

Stöd för dig som är förälder

Hur kan du som förälder få hjälp och stöd genom kommunens förebyggande arbete för barn och ungdomar?

Ett barns väg mot vuxenlivet kan liknas vid att gå på lina. Vägen längs linan är fylld av utmaningar. Då och då tappar han eller hon balansen på livets lina för att sedan återigen få fotfäste och vandra vidare.

Vi vill att alla barn ska nå slutet på linan med en god hälsa. Vi som arbetar och finns kring barn måste tillsammans skapa ett skyddsnät. Genom att alla samarbetar och ser behovet hos varje barn, ska Skara bli den bästa kommunen i landet att växa upp i.

För att nå denna vision arbetar vi för ett starkt samarbete mellan oss som finns kring våra barn. Arbetet som ska ta oss mot vår vision heter "Edvin i fokus".

Metoder och arbetssätt

Skara kommun är en av sex kommuner i landet som tillsammans med Lunds universitet har deltagit i ett folkhälsoprojekt. Projketet är nu avslutat och pågick under perionden 2009-2011 och var finansierat av Folkhälsoinstitutet. Projktets syfte var att hitta metoder och arbetssätt för att fler barn och unga ska ges bättre förutsättningar för ett gott liv.

Som ett led av detta projekt använder vi oss idag av följande metoder för barn och unga:

För vuxna om barn

BRISlänk till annan webbplats kan du som vuxen få stöd och information kring frågor som rör barn och unga.

Denna sida uppdaterades

Dela: