< >

Problem i skolan

Din skolgång tar upp stor del av din tid.

Om du har problem i skolan och tycker att det är jobbigt är det bra att prata med någon. Du ska inte behöva må dåligt i skolan.

Att du mår dåligt i skolan kan bero på många olika saker och det kan finnas många olika lösningar på dina problem.

Ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående och få hjälp och stöd och ibland kan det vara skönt att prata med någon som är i liknande situation. Tillsammans kan ni då byta idéer och erfarenheter som kan stärka dig i den situation du befinner dig i.

Ibland kan du själv hitta orsaken till varför du känner som du gör och ibland kan du behöva hjälp av exempelvis föräldrar, vänner, lärare eller personal från någon annan barn- och ungdomsverksamhet.

Skolk – ogiltig frånvaro

Skolk är ett annat ord för ogiltig frånvaro i skolan. Om du struntar i att gå till lektioner kan det bero på många olika saker. Det kan bero på allt från att du har svårt att gå upp på morgonen till att du blir retad eller illa behandlad i skolan. Om du är borta mycket ifrån skolan är det en signal på att allt inte står rätt till. Om du skolkar mycket påverkar det dina betyg och du kan få svårt att hitta ett jobb eller studera vidare på högskola eller universitet.

Tycker du att inte lärarna ser och uppmuntrar dig, inte ger dig bekräftelse och inte har förväntningar på dig, då har du inte det stöd du behöver för att klara av skolan. Är du en person som ibland eller ofta skolkar från skolan? Då behöver du ha hjälp och stöd. Prata med din mentor eller någon annan vuxen i skolan som du har förtroende för. Mentor och rektor har ett ansvar för att kontrollera och rapportera närvaro och frånvaro. Du kan på olika sätt få stöd oavsett om du har liten eller hög frånvaro.

Denna sida uppdaterades