< >

Dyslexi - läs och skrivsvårigheter

Dyslexi, eller läs- och skrivsvårigheter, som man också kan kalla det, är precis som det låter att man har svårt för att läsa och skriva. Anledningen till att vissa personer har dyslexi beror på att vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte har utvecklats som de ska, men det har absolut ingenting att göra med intelligens.  

Dyslexi kan visa sig på olika sätt. Dels kan du ha svårt att skilja på ord och delar av ord när du hör dem. Du kan också ha svårare att läsa information än att höra den. Om du har dyslexi kan det visa sig genom att du läser långsamt och hakar upp dig på ord eller att du läser snabbt och fel, att du utelämnar ord eller vänder på korta ord eller att du skriver otydligt och har lätt för att kasta om eller utelämna bokstäver.

Om du får hjälp med att träna på att läsa och skriva kan dyslexin minska. En dator med rättstavningsprogram eller en läslinjal är två av många bra hjälpmedel för dig med dyslexi.

Om du misstänker att du har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, prata med dina föräldrar, din mentor eller någon av dina lärare på skolan så de kan ge dig det stöd du behöver.

Denna sida uppdaterades 2015-09-07

Dela: