< >

Kompetensutvecklingsdagar - stängd barnomsorg

Barnomsorgen stänger för planering och kompetensutveckling fyra dagar varje läsår, och innehållet under dessa planeringsdagar ska vara kopplat till pågående utvecklingsinsatser.

Utvecklingsinsatserna återrapporteras till Barn- och utbildningsnämnden i samband med kvalitetsredovisningen varje år.

Läsåret 2019/2020

Hösten 2019

Våren 2020

Alla kommunala förskolor
och fritidshem

16 augusti

 

14 oktober

7 januari

 

15 juni

 

Denna sida uppdaterades 2020-02-04

Dela: