< >

Kompetensutvecklingsdagar - stängd barnomsorg

Barnomsorgen stänger för planering och kompetensutveckling fyra dagar varje läsår, och innehållet under dessa planeringsdagar ska vara kopplat till pågående utvecklingsinsatser.

Utvecklingsinsatserna återrapporteras till Barn- och utbildningsnämnden i samband med kvalitetsredovisningen varje år.

Läsåret 2022/2023

Hösten 2022

Våren 2023

Alla kommunala förskolor
och fritidshem

19 augusti


28 november

9 januari


11 maj


Läsåret 2021/2022

Hösten 2021

Våren 2022

Alla kommunala förskolor

16 augusti


29 november

10 januari


13 juni

Alla kommunala fritidshem

16 augusti


1 november

10 januari


13 juni


Denna sida uppdaterades