< >

Vanliga frågor om fritids

Det finns många olika regler och lagar som styr verksamheten i barnomsorgen, och det kan vara svårt att komma ihåg och förstå hur det fungerar. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får.

Behöver du svar på något som du inte hittar på de här sidorna är du alltid välkommen att kontakta oss. Under vissa perioder är det väldigt många som ringer och då kan det vara lättare att få kontakt med oss via e-post. 

Mitt barn har inte varit på fritids under hela sommarlovet. Måste jag betala full avgift?
Ja. Du betalar för placeringen, och inte för de timmar som barnet lämnas.

Mitt barn "har vuxit ur" fritids och nu vill jag säga upp platsen. Barnet har inte varit på fritids på länge. Har jag verkligen uppsägningstid på placeringen?
Ja. Uppsägningstiden är två månader (utom vid arbetslöshet) från den dag vi får in din skriftliga uppsägning till kommunen.

Jag är sjukskriven. Hur många timmar får jag lämna barnet på fritids?
Sjukskrivning räknas som arbete och du får lämna barnet det antal timmar sjukskrivningen avser.

Jag kommer att bli arbetslös. Får mitt barn vara kvar på fritids?
Nej. Det är bara när förälder arbetar eller studerar som barnet får vara på fritids. Du ska säga upp din fritidsplacering så fort du blir arbetslös (ingen uppsägningstid). När du behöver fritids igen placerar vi barnet omgående.

Jag ska vara föräldraledig med ett yngre syskon. Får mitt äldre barn vara på fritids?
Nej. Du måste säga upp placeringen skriftligt via självservice eller på blankett. Uppsägningstiden är två månader från det att den kommer in till kommunen.

Vi ska resa bort en längre period? Kan mitt barn ha kvar sin barnomsorgplats?
2 månader är den tid som en barnomsorgsplacering får vara outnyttjad.
Under den perioden betalar du ordinarie avgift. Efter två månader avslutas placeringen och du får ansöka om barnomsorg igen när det är aktuellt.

Vi väntar barn. Hur länge får mitt äldre barn ha kvar sin plats på fritids?
Du får ha kvar placeringen till tre veckor efter beräknad nedkomst.

Jag är hemma med graviditetspenning. Får mitt äldre barn vara på fritids?
Ja. Graviditetspenning räknas som sjukskrivning och ditt barn får gå kvar som vanligt på fritids.

Vad kostar en lovplats på fritids?
Enstaka dagar kostar 100 kronor per barn och dag. Maxavgiften per månad och familj är samma som ordinarie fritidshemstaxa.

Barnets andra vårdnadshavare och jag ska separera. Hur gör vi med fritidsplaceringen?
Kontakta vår barnomsorgsadministration och anmäl förändringen.

Denna sida uppdaterades