< >

Uppsägning

Du säger upp ditt barns placering som inloggad via vår självservice för barnomsorg eller på blankett. Det räcker inte att meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta. Uppsägningstiden är två månader.

Den dag vi får in din uppsägning räknas som uppsägningsdag. Från och med den dagen kommer avgiften att faktureras ytterligare två månader (gäller inte vid arbetslöshet). Sista närvarodag kan vara mitt i en pågående månad.

När du sagt upp ditt barns placering kan du tidigast få en ny placering efter fyra månader från barnets sista placeringsdag (gäller inte vid arbetslöshet).

Uppsägning vid arbetslöshet

Om du blir arbetslös och ditt barn har en fritidshemsplacering får barnet inte ha kvar sin plats. Du måste säga upp placeringen via vår självservice för barnomsorg eller på blankett. Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta.

Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid. Det är därför viktigt att du anger att anledningen till uppsägningen är arbetslöshet.

Denna sida uppdaterades