< >

Placering

När ditt barn får en placering på fritids har du ansvar för den. Den som står som räkningsmottagare på placeringen har yttersta ansvaret. Det innebär att lämna de uppgifter som vi behöver för att kunna hantera placeringen på bästa sätt. Du ska till exempel registrera schema, anmäla inkomst och säga upp din placering när det är aktuellt.

Inkomstuppgift

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets inkomst per månad, före skatt (bruttoinkomst). Om det finns två inkomster i hushållet ska båda anmälas till kommunen, även om du eller din partner inte är biologisk förälder till barnet.

Inkomstuppgift ska lämnas:

  • innan barnet börjar i barnomsorgen
  • när familjens inkomst ändras
  • när familjeförhållanden ändras
  • när barn- och utbildningskontoret begär det

Inkomsten anmäler du via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett.

Om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer avgiften att beräknas på maxinkomst, som för närvarande är 52 410 kronor per hushåll och månad.

Schema

För att kunna planera verksamheten på bästa sätt, är det viktigt att fritidshemmet vet vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn. Barnets schema ska stämma med tillsynsbehovet. Arbetstider och tid för studier (inklusive restid till och från arbete/skola) utgör tillsynsbehovet. Sjukskrivning räknas som arbete. Arbetsgivarintyg som styrker tillsynsbehovet kan komma att begäras in.

Schema lämnar du löpande vid förändringar via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Om barnet ska vara ledigt en kortare period ska du inte ändra ditt vanliga schema, då räcker det att du meddelar fritids.

Scheman med 0 timmar kommer inte att godkännas i systemet.

Sjukskrivning

Sjukskrivning räknas som arbete och du får registrera ett schema som stämmer överens med ditt behov av barnomsorg under den perioden.

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös och ditt barn har en fritidshemsplacering får barnet inte ha kvar sin plats. Du måste säga upp placeringen via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta.

Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid. Det är därför viktigt att du anger att anledningen till uppsägningen är arbetslöshet.

Om du får tillfälligt arbete eller behöver delta i aktivitet som arbetsförmedlingen kräver, kan ditt barn få vara på fritids "enstaka dagar".

Fritidsplacering vid enstaka dagar

Arbetsbefrielse

Skara kommun jämställer arbetsbefrielse med arbetslöshet, vilket innebär att du inte får ha någon fritidshemsplacering när du är arbetsbefriad.

Föräldraledighet

När du är föräldraledig får du inte ha en fritidshemsplacering för ditt barn. Du får lämna barnet som vanligt till tre veckor efter beräknad nedkomst men sedan ska placeringen avslutas.

Uppsägningstiden är två månader från den dag vi får in din uppsägning till kommunen. Placeringen ska sägas upp skriftligt via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett.
Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta. 

Uppsägning

Delat boende

Om du och barnets andra förälder separerat och barnet bor växelvis hos er, ska ni ha var sin placering utifrån var och ens behov av fritids.

Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften, utifrån respektive hushålls inkomst före skatt per månad. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa.

Ni anmäler behov av delad placering på avsedd blankett.

Om någon av er är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst ändå anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Förändringar

Alla förändringar som kan komma att påverka ditt barns placering på fritids ska du anmäla till barn- och utbildningskontoret.

Denna sida uppdaterades