< >

Kommunala fritidshem

I Skara finns det sex stycken kommunala grundskolor F-6. Tre av dem finns i centrala Skara och tre finns utanför tätorten. Alla grundskolor F-6 har ett fritidshem. När ditt barn får en skolplacering är det på den skolans fritidshem som det kommer att få sin placering, om du skulle få behov av barnomsorg. 

Skolorna i centrala Skara heter

Skolorna utanför tätorten heter

Öppettider

Alla fritidshem har öppet från klockan 6.00 till klockan 18.30 varje vardag. 

Om du behöver barnomsorg under nätter, kvällar och/eller på helger finns det, i viss utsträckning, möjlighet att få det. Den verksamheten kallar vi för BOA (barnomsorg obekväm arbetstid) och den kan kombineras med en fritidshemsplacering på dagtid. 

Skolbarn (6-13 år) erbjuds skolskjuts mellan fritidshemmet och BOA.

Verksamheten BOA

Denna sida uppdaterades