< >

Fritids enstaka dagar

Om du bara behöver fritids till ditt barn ibland, till exempel under lov eller om du är arbetslös och ska vara med på aktivitet som arbetsförmedlingen ordnar, ska du använda dig av det som vi kallar för "fritids enstaka dagar".

Kontakta aktuellt fritidshem och berätta när du behöver lämna barnet hos dem. Fyll i blanketten "Anmälan om fritids enstaka dagar" och lämna den till personal på fritidshemmet som skickar den till barn- och utbildningskontoret för fakturering efter avslutad period. 

Avgiften är 100 kronor per dag och barn. Den högsta avgiften per månad och familj följer ordinarie fritidshemstaxa.

För att få en ordinarie fritidshemsplacering krävs det att barnet varit placerat enstaka dagar vid mer än åtta tillfällen den senaste månaden.

Denna sida uppdaterades