< >

Familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg och erbjuds som alternativ till förskola eller fritidshem.

I Skara kommun finns det för närvarande en dagbarnvårdare, som i sitt hem arbetar med barn i åldrarna 1-13 år. Det som kännetecknar familjedaghemmet är hemmiljön och den lilla gruppen.

Dagbarnvårdaren i Skara heter Snezana Ellvig och bor i Varnhem.
Snezana har ett nära samarbete med förskolan Lindängen, vilket gör att det blir en naturlig plats för barnen att vara på när hon är ledig.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen. Förskolans läroplan (Lpfö 98) är vägledande för barn i familjedaghem som inte börjat skolan. Skolverket har utfärdat allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorglänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-06-11

Dela: