< >

Anmälan

Du kan anmäla ditt barn till fritids via vårt självservicesystem för barnomsorg.
 
För att anmäla via självservice måste du ha fullständigt personnummer, men du behöver inte vara folkbokförd i Skara eller ha bankid eftersom du kan anmäla utan att vara inloggad.

Om du är folkbokförd i Skara kommun och har bankid, kan du logga in och göra din anmälan. Då kommer några av dina personrelaterade uppgifter fyllas i automatiskt vilket kan förenkla registreringen.

Om du saknar fullständigt personnummer eller har sekretessmarkering ska du anmäla på avsedd blankett.

Oavsett om ditt barn går på en kommunal grundskola eller på friskolan Metis så ska du göra anmälan om fritids som vi beskrivit.

När vi fått in din anmälan placerar vi barnet på det fritidshem där det har sin  skolplacering, och du får en bekräftelse på placeringen.

Det finns ingen kö till att få en fritidshemsplats. Alla som arbetar eller studerar har rätt till fritids till sitt barn. För att fritidshemmet ska kunna planera sin verksamhet bör du anmäla barnet senast två veckor före önskad placering.

Denna sida uppdaterades