< >

Fritidshem

Fritidshem är den pedagogiska verksamhet för skolbarn som du har rätt till när du arbetar eller studerar. Från och med första måndagen i augusti, det år som ditt barn ska börja förskoleklass, till och med sommarlovet det år som barnet fyller 13 år kan det få vara på fritids. 

Fritidshemmets uppgift framgår av skollagen, som bland annat anger att fritidshemmet ska "komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen" samt att verksamheten "ska utgå från varje barns behov".

I Skara har alla grundskolor (F-6) ett fritidshem. I samband med att du, som vårdnadshavare, undertecknar skolvalet för ditt barn godkänner du också att barnet får placeras på det tillhörande fritidshemmet om det skulle bli aktuellt.

Du kan läsa mer om vår fritidshemsverksamhet på respektive grundskolas sida.

Denna sida uppdaterades