< >

Fritidshem

Fritidshem är den pedagogiska verksamhet för skolbarn, som du har rätt till när du arbetar eller studerar. Barnen kan gå på fritids från förskoleklass till och med sommarlovet det år som barnet fyller 13 år.

I Skara har alla grundskolor (F-6) ett fritidshem. Det finns också en friskola med tillhörande fritidshem. 

Anmäl er fritidsplacering

Du som vårdnadshavare behöver anmäla ditt barn till fritids. Det finns ingen kö till att få en fritidshemsplats utan barnet placeras på det fritidshem som tillhör skolan. För att fritidshemmet ska kunna planera sin verksamhet bör du anmäla barnet senast två veckor före önskad placering.

Om en fritidshemsplacering

Barn har som har rätt till fritids kan tidigast börja sin placering den första måndagen efter barnomsorgens sommarstänging. Innan dess är det förskolan som står för barnomsorgsplaceringen.

Fritidshemmen öppnar tidigast klockan 6.00 och stänger senast klockan 18.30. Inom den tidsramen ska barnets vistelsetid schemaläggas. 
I vistelsetiden ingår arbets- och/eller studietid tillsammans med restiden till och från arbete/skola. 

Fritidshemmen planerar öppettid och pedagogernas arbetstid utifrån barnens registrerade scheman. För att de ska kunna garantera att de kan anpassa verksamheten efter barnens tider behöver du registrera/anmäla nytt schema minst två veckor innan det ska börja gälla.

Om du har semester eller är ledig av någon annan anledning ska barnet också vara ledigt från fritidshemmet. 

På förskolan Björkbacken finns det, i viss utsträckning, möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid under nätter, kvällar och helger.​ Den verksamheten kallar vi för "BOA" (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

BOA

Denna sida uppdaterades