< >

Fritidshem

Fritidshem är den pedagogiska verksamhet för skolbarn, som du har rätt till när du arbetar eller studerar.

Från och med första måndagen, efter eventuell sommarstängning, det år som ditt barn ska börja förskoleklass, till och med sommarlovet det år som barnet fyller 13 år får du ha en fritidshemsplacering för det.

Fritidshemmets uppgift regleras av skollagen. 

Skollag (2010:800) - riksdagen.se Länk till annan webbplats.

I Skara har alla grundskolor (F-6) ett fritidshem. Det finns också en friskola med tillhörande fritidshem. I samband med att du, som vårdnadshavare, undertecknar skolvalet för ditt barn godkänner du också att barnet får placeras på det tillhörande fritidshemmet om det skulle bli aktuellt.

Barnomsorgen byter verksamhetssystem till Edlevo

Den 1 juli får barnomsorg och grundskola nytt verksamhetsystem. Edlevo heter det nya systemet och blir vår nya plattform för kommunikation mellan hem, förskola, fritidshem och skola.

Från och med den 1 juli behöver du som vårdnadshavare registrera och ändra dina barns tider för placering på förskola eller fritids i det nya systemet. Det gamla systemet upphör i samband med övergången. 

Läs mer om Edlevo här

Fritidshemmen öppnar tidigast klockan 6.00 och stänger senast klockan 18.30. Inom den tidsramen ska barnets vistelsetid schemaläggas.
I vistelsetiden ingår arbets- och/eller studietid tillsammans med restiden till och från arbete/skola. 

Fritidshemmen planerar öppettid och pedagogernas arbetstid utifrån barnens registrerade scheman. För att de ska kunna garantera att de kan anpassa verksamheten efter barnens tider behöver du registrera/anmäla nytt schema minst två veckor innan det ska börja gälla.

Om du har semester eller är ledig av någon annan anledning ska barnet också vara ledigt från fritidshemmet. 

På förskolan Björkbacken finns det, i viss utsträckning, möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid under nätter, kvällar och helger.​ Den verksamheten kallar vi för "BOA" (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

BOA

Denna sida uppdaterades