< >
Ingången till förskolan Ving

Förskolan Ving

Förskolan Ving ligger i Axvall, mitt i natursköna Valle med hed, skog, sjö och äng runt omkring. Vi som arbetar på förskolan vill ge barnen olika upplevelser och tillfällen att lära varje dag. Det har vi möjlighet till i våra olika miljöer inom- och utomhus.

Det finns sex avdelningar på förskolan. De heter Vargen, Skalman, Lille Skutt, Bamse, Brumma och Minihopp. Utifrån hur barngrupperna ser ut i storlek och åldrar kan vi ibland ändra lite i hur vi organiserar oss. Avdelningarna har ett nära samarbete, vilket gör att vi kan ta vara på pedagogernas olika kunskaper så hela verksamheten får del av dem. Det blir extra tydligt inom områden som musik, idrott, skapande och språk.

Våra lokaler är stora och ljusa. Vi har tillgång till flera ateljéer och ett rum som är gemensamt för alla avdelningar. Vår inomhusmiljö är till för att barnen ska utmanas, utveckla sina olika förmågor och lära sig att samspela med andra.

Utomhus finns det två gårdar. En större gård för de äldre barnen med gungor, sandlådor, lekställning, cykelväg och en stor gräsyta. De yngre barnen har en mindre gård med sandlåda och material som passar deras åldrar. Utöver våra gårdar har vi en fantastisk, pedagogisk miljö i form av skogen som gränsar till gården.

Det är läroplanen (Lpfö 18) som styr vår verksamhet. Läroplanen säger att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar alltid utifrån FN:s barnkonvention som är lag sedan 2020. Enligt barnkonventionen ska alla barn behandlas med respekt och bli lyssnade på.

Fyra grundprinciper som vi följer är därför:

  • Barns lika värde
  • Barnets bästa
  • Rätten till liv, utveckling och lek
  • Rätten att bli lyssnad till och få sin åsikt respekterad.

Vår syn på barnet är att det är kunnigt och vi vill ge förutsättningar för barnet att utvecklas och lära. Vår förskola ska vara jämställd och se varje individ. Att vi har olika kön, etnicitet, ålder, förutsättningar med mera ska inte påverka hur vi behandlar varandra.

Grön Flagg

Vårt arbete med hållbar utveckling har blivit certifierade av Grön Flagg för 24:e året i rad!

Grön Flagg och Håll Sverige rent hälsar:

Grattis till er Grön Flagg-certifiering! Vilken fin och lärorik resa där ni har arbetat med lärande för hållbar utveckling och på så sätt även de globala målen. Wow, vilken resa ni har gjort! Vad spännande att läsa om hur ni har jobbat med mat och var olika livsmedel kommer ifrån och vilket roligt initiativ att göra mjölkdrinkar på mjölkens dag! Förutom det har ni haft flera andra spännande aktiviteter med allt från att ni byggt nya bilar till att ni skapade många fina juldekorationer i återvunnet material. Vad roligt att läsa att barnen har varit med och visat intresse och inte varit rädda för att ifrågasätta och diskutera, vilket engagemang. Mycket bra jobbat både barn och pedagoger! Tack för att ni är med oss och bidrar till en mer hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs gärna vår rapport för att få en inblick i vårt arbete.

Grön Flagg-resan Pdf, 2.4 MB.

Håll Sverige rent (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades