< >
Förskolan Sunnanäng med utemiljö

Förskolan Sunnanäng

Förskolan Sunnanäng finns i den södra delen av centrala Skara, med närhet till flera grönområden där vi tycker mycket om att vara.

Vi tar barnens behov och intressen på stort allvar och uppmuntrar deras upptäckarlust. Att utforska och exprimentera är viktigt för barnens inlärning. Vi tror på barnens förmågor, och kan visa på både deras lärande och verksamhetens utveckling genom arbetet med pedagogisk dokumentation.

Det finns tre avdelningar på Sunnanäng. Prästkragen är för de yngsta barnen medan Blåklockan och Ängsviolen är för de lite äldre.

Vi arbetar för att hela förskolan, varje barns utveckling och lärande är vårt gemensamma ansvar. Vi vill att vår verksamhet bygger på barnens synsätt, inlytande och delaktighet. Vi tycker det är viktigt med bra bemötanden och vill bygga relationer så vi kan möta alla individer från deras erfarenheter och upplevelser. Både i och mellan arbetsgrupperna finns möjligheter till samspel och kommunikation.

Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats, där föräldrarna är en viktig del i vårt arbete. Vi har därför olika former av föräldrasamverkan, både enskilda och gemensamma.

Denna sida uppdaterades