< >

Utemiljö och förskolan Rödklövern

Förskolan Rödklövern

Förskolan Rödklövern ligger i bostadsområdet Skaraberg i Skara. Förskolan har två avdelningar. På Blåklinten går de yngre barnen som är mellan 1-3 år och på Vallmon går de äldre barnen som är mellan 3-6 år. Gruppindelningar och verksamhet anpassas utifrån gruppens och det enskilda barnets utvecklingsbehov och kan därför variera över tid.

Avdelningarna arbetar tillsammans för att erbjuda en trygg och utvecklande miljö. Dagarna börjar och avslutas alltid gemensamt. Alla barn känner all personal och det skapar en trygg och lugn miljö.

Förskolans stora och varierande gård med närhet till naturen inbjuder till utelek under alla årstider. Gården är kuperad med en naturlig backe där barnen åker pulka på vintern och vattenrutschbana på sommaren.


Denna sida uppdaterades