< >
Förskolan Myrstacken med lekplats

Förskolan Myrstacken

Förskolan Myrstacken ligger i Mariebergsområdet i Skara.

Förskolan är indelad i åtta avdelningar varav tre stycken för barn 1-2 år, tre för barn 3-4 år och två för våra 5-åringar. Sammanlagt går det 145 barn på Myrstacken.

Avdelningarna Ekorren, Myran, Haren (1-2 år), Älgen och Björnen (3-4 år) finns i röda huset Myrstacken. Avdelningarna Kotten (3-4 år), Granugglan och Tallugglan (5 år) finns i paviljongen Myrstacken. Den ligger i direkt anslutning till röda huset Myrstacken (vid parkeringen intill Skaravallen).

Vår vision

Alla barn på vår förskola ska känna att de är kunniga och värdefulla. De ska mötas av möjligheter som ger en bra start i livet och en känsla av att

  • Jag vill
  • Jag får
  • Jag vågar
  • Jag kan

Vi erbjuder en mångkulturell miljö och välkomnar alla med glädje och respekt. En förskola där det inte är annorlunda att vara olika ger en bra start i livet.

Utbildningen i förskolan ska ge barnet en grund för att lära. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På Myrstacken har vi organiserat oss så att barnen möts, leker och lär tillsammans. De får pröva och utveckla sina kunskaper. Barnen ska möta miljöer som utmanar dem. Att upptäcka och förundras, pröva och utforska uppmuntrar till utveckling.

Kommunikation är viktigt. På Myrstacken jobbar vi med att utveckla barnens språk i svenska. Vi använder oss av bildstöd, tecken som stöd och digitala verktyg. Skapande verksamhet är också ett sätt att uttrycka sig som vi använder i vår verksamhet.

Om du vill ta del av Myrstackens verksamhetsplan kontaktar du förskolans rektor, Maria Uvenfors.

maria.uvenfors@skara.se

0511-326 23

Denna sida uppdaterades