< >

Förskolan Myrstacken

Förskolan Myrstacken ligger på Hindsboområdet i Skara.

Vi erbjuder pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är indelad i åtta avdelningar, varav tre för barn 1-3 år, två för barn 3-4 år, en för 4-åringar och två för 5-åringar.

Fem av avdelningarna; Ekorren, Myran och Haren (1-3 år) och Älgen och Björnen (3-4 år) finns i huset Myrstacken.
De tre övriga avdelningarna; Kotten (4 år), Granugglan och Tallugglan (5 år) finns i paviljongen vid grusparkeringen intill Skaravallen, i direkt anslutning till huset Myrstacken.

Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolechef med pedagoger ser vikten av ett bra bemötande och att bygga relationer för att kunna möta individen där den befinner sig.

Samarbete med vårdnadshavare är en viktig del för att kunna göra skillnad. Barnen ska varje dag mötas av vuxna som är engagerade och ärligt intresserade av dem.

Utifrån detta uppdrag och läroplanens strävansmål planerar personalen verksamheten tillsammans med barnen.

Denna sida uppdaterades 2020-08-18

Dela: