< >
Förskolan Millans entré

Förskolan Millan

Vi finns i Eggby, som ligger 14 km utanför centrala Skara. Millan är i en villa med en liten, men mycket använd, utemiljö där barnen leker utifrån sin fantasi och sina intressen. Det finns också en lekplats alldeles i närheten där barnen ofta och gärna leker.

Förskolan Millan har 2 avdelningar, Mållgan för de yngre och Millan för de äldre barnen. Det är läroplanen (Lpfö 18) som styr vår verksamhet, tillsammans med vår egen utvecklingsplan. Vi tar hänsyn både till gruppens och det enskilda barnets behov.

Vi har ett nära samarbete med kommunens specialpedagoger. Tillsammans jobbar vi med barnhälsoplanen, för att ge alla barn rätt till utveckling utifrån sina behov. Vi vill hjälpa barnen att utveckla sin sociala skicklighet. Varje barn, pedagog och förälder ska känna glädje, vara trygg och en del i Millans verksamhet.

Att utveckla sitt språk är också viktigt. Vi arbetar med en metod som kallas ”Före Bornholmsmodellen”. Det är en språkmodell för barn i förskoleåldern, som vuxit fram ur ett forskningsprojekt från Bornholm i Danmark. Forskning visar att barn som får ägna en liten stund varje dag åt språklekar klarar läs- och skrivinlärningen bättre när de kommer till skolan.

Vårt pedagogiska arbete med barnen ska vara roligt och ge dem lust att lära. De ska känna glädje i att utvecklas och att de själva äger sitt lärande. Vi tar vara på deras intressen och idéer i undervisningen och gör dem på det viset delaktiga. Genom lek lägger barn grunden till lärande inom alla områden, vilket gör den till en viktig del av dagen. Pedagogerna är nära i leken och ger stöd till utveckling.

Vi är också en stolt "Grön Flagg-certifierad" förskola. Det innebär att barn och vuxna arbetar medvetet tillsammans för en hållbar utveckling. Källsortering är ett exempel på något som sedan länge är en naturlig del av vår vardag.

Grön Flagg (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Millan är förskolan med den lilla enhetens flexibilitet. Naturen finns alldeles nära och den är en stor tillgång i den pedagogiska verksamheten, året om.

Denna sida uppdaterades