< >
Lekplatsen med förskolan Korallen som bakgrund

Förskolan Korallen

Förskolan Korallen finns i den nordvästra delen av centrala Skara med närhet till flera grönområden.

Vår verksamhet erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi har stor tilltro till barnens förmågor och vi strävar efter att göra barnen uppmärksamma på sin egen förmåga och sitt eget och andras lärande.

Verksamheten ska utgå från barnens perspektiv och delaktighet. Språket är en viktig del i ett barns utveckling, eftersom det är en förutsättning för att kunna delta i lek och aktivitet. När vi arbetar är vi noga med att benämna saker vid dess rätta namn och vi uppmuntrar barnen till att samtala med oss och med varandra.

För oss är det viktigt att atmosfären i barngruppen är varm och tillåtande och inbjuder till samspel. Vi vill inspirera till ett lustfyllt lärande och ser vikten av ett bra bemötande och att bygga relationer. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Vår verksamhet är fördelad på två byggnader och utgår från barnens åldrar.
Snäckan och Skutan inriktar sin verksamhet för de yngre barnen medan Flotten Röd och Flotten Blå är för de äldre barnen.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats där vi samarbetar med föräldrarna för att utveckla barnen till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Denna sida uppdaterades