< >
Lekplats med förskolan Kastanjen som bakgrund

Förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen finns i Ardala, som är ett mindre samhälle, med tillhörande landsbygd, cirka sju kilometer från Skara tätort.

Kastanjen har fem avdelningar. Körsbäret, Hallonet och Blåbäret finns på förskolan, medan avdelningarna Bamse blå och Bamse gul finns i Ardalaskolans lokaler, som ligger i nära anslutning till förskolan.

Barnen placeras på avdelningarna utifrån ålder och det aktuella behovet.

Naturen finns i nära anslutning till förskolan och under sommaren går vi gärna och badar i det utomhusbad som finns strax intill.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010, och innehåller arbete med språk, matematik, naturvetenskap, teknik, bild , form, barns inflytande och samtal om värdegrundsfrågor.

Ett gott samarbete med vårdnadshavarna ser vi som en tillgång i verksamheten. Förskolan Kastanjen och Ardalaskolan har ett gemensamt föräldraråd och föräldraförening.

Denna sida uppdaterades