< >
Lekplats med förskolan Fibblan som bakgrund

Förskolan Fibblan

Förskolan Fibblan ligger i ett bostadsområde på Skaraberg med naturen alldeles utanför gården. Det ger oss bra möjligheter till att leka och vara ute i naturen.

Det finns två avdelningar på förskolan, Skogen och Ängen, som sammanlänkas av ett stort gemensamt rum. På avdelning Skogen går de yngre barnen, som är mellan ca 1-3 år och på avdelning Ängen går de barn som är mellan ca 3-6 år. Gruppindelningar och verksamhet anpassas utifrån gruppens och det enskilda barnets utvecklingsbehov och kan därför variera över tid.

Avdelningarna arbetar tillsammans för att erbjuda en trygg och utvecklande miljö. Dagarna börjar och avslutas alltid gemensamt.

Alla barn känner all personal och det skapar en trygg och lugn miljö.

Denna sida uppdaterades