< >
Förskolan Duvan med innergård

Förskolan Duvan

Förskolan Duvan finns i centrala Skara med närhet till både kultur, skog och övrig natur.

Vår verksamhet erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill att barnens vistelse hos oss ska vara rolig, inspirerande och innehållsrik, så att de kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära utifrån sina olika förutsättningar och behov.

Förskolan har stor tilltro till barnens förmågor. Verksamheten ska utgå från barnens perspektiv och delaktighet. Vi vill inspirera till ett lustfyllt lärande och ser vikten av ett bra bemötande och att bygga relationer. Utifrån läroplanens uppdrag planerar personalen verksamheten tillsammans med barnen.

Vår organisation utgår från barnens åldrar. Avdelning Skatten riktar sin verksamhet till de yngre barnen medan Pärlan vänder sig till de äldre.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats där föräldrarna är en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar för att hela förskolan och varje barns utveckling och lärande är vårt gemensamma ansvar.

Denna sida uppdaterades