< >
En av förskolan Björkbackens entréer

Förskolan Björkbacken

Björkbacken är en förskola med sex avdelningar. 
I "skepp 1" finns avdelningarna Bofinken, Sparven och Rödhaken. Det är avdelningarna för våra yngre barn. Här arbetar vi med tryggheten i fokus.

I "skepp 2" finns avdelningarna Tranan, Svanen och Svalan.
På Tranan är barnen som är 2-4 år och på Svanen och Svalan är barnen som är 3-5 år.

Våra lekmiljöer är anpassade efter barnens ålder, behov och intresse. Vi har en stor utegård att leka tillsammans på och vill vi gå på utflykt har vi nära till naturen.

Björkbacken är också den förskola i kommunen som har öppet på obekväma arbetstider. Den verksamheten kallar vi för BOA (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

Under hösten och vintern 18/19 byggdes Björkbacken om, och invigdes sedan med pompa och ståt.

Film från invigningen.

Denna sida uppdaterades