< >

Anmälan/ansökan

Du kan anmäla ditt barn till barnomsorgskön via vår självserviceportal eller på avsedd blankett.

För att kunna ansöka via självservice måste du ha fullständigt personnummer, men du behöver inte vara folkbokförd i Skara eller ha bankid.

Om du är folkbokförd i Skara kommun och har bankid, kan du välja att logga in och ansöka. Då kommer vissa av dina personuppgifter redan att vara ifyllda.

När din anmälan kommer in till oss registrerar vi den, och du får ett ködatum som blir utgångspunkt för din placering i kön. Oavsett hur tidigt du anmäler ditt barn, så blir ködatumet tidigast fyra månader innan önskad placering.

Om du anmäler ditt barn till barnomsorgen minst fyra månader innan du önskar plats, är du garanterad en placering. Vi lovar inte att barnet kommer bli placerat på den förskola du önskar i första hand, men du kommer bli erbjuden en barnomsorgsplacering.

Väljer du att acceptera den erbjudna förskolan kan du stå kvar i kön till ditt förstahandsval. Så fort det finns plats där kommer du få möjlighet att byta förskola.

Om du väljer att avböja den erbjudna förskolan kommer ditt barn tas ur kön och du får göra en ny ansökan.

Tänk på att ditt barn måste ha fyllt ett år innan det kan få en placering.

Friförskola

Friförskolorna har egna kösystem. Om du önskar en plats på Athena eller Knattehälsan ska du därför anmäla det direkt till dem. 

Friförskolorna garanterar inte någon placering inom fyra månader, så om du vill vara säker på att få barnomsorg är det viktigt att du också anmäler barnet till kommunens barnomsorgskö.

Köregler

Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om kommunens köregler.  Prioriteringsordningen är: 

  • Barn som efter utredning bedömts vara i behov av barnomsorg enligt §6 eller §9, 2:a kapitlet, i skollagen.
  • Syskonförtur (när ett syskon har en placering så har det nyanmälda syskonet förtur till samma förskola/dagbarnvårdare).
  • Barn som har rätt till allmän förskola (3-5 år).
  • Omplacering till förstahandsval (ködatum gäller).
  • Övriga barn i kö

Denna sida uppdaterades