< >

Förskola

Förskolan är ett komplement till hemmet och barnet får vara på förskolan under den tid som du arbetar eller studerar (sjukskrivning räknas som arbete). Om du är arbetslös eller föräldraledig med ett syskon får du lämna barnet tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30.

Om du har semester eller är ledig av någon annan anledning ska barnet också vara ledigt från förskolan.

I Skara kan du välja mellan kommunala och privata förskolor. Behöver du svar på något som du inte hittar här på vår webbplats, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Skollagen reglerar verksamheten

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden."

Skollag (2010:800)- riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades