< >

Förskola

Förskolan är ett komplement till hemmet och regleras av skollagen.

Skollag (2010:800)- riksdagen.se Länk till annan webbplats.

I Skara finns det 13 kommunala förskolor. Nio stycken av dem finns i centrala Skara och fyra förskolor finns utanför tätorten.

Det finns också två privata förskolor i centrala Skara.

För att få en placering i förskolan ska ditt barn ha fyllt 1 år.

Barnomsorgen byter verksamhetssystem till Edlevo

Den 1 juli får barnomsorg och grundskola nytt verksamhetsystem. Edlevo heter det nya systemet och blir vår nya plattform för kommunikation mellan hem, förskola, fritidshem och skola.

Från och med den 1 juli behöver du som vårdnadshavare registrera och ändra dina barns tider för placering på förskola eller fritids i det nya systemet. Det gamla systemet upphör i samband med övergången.

Frånvaroanmälningar till förskolan och fritidshem under sommaren sker direkt till aktuell förskola/fritids/skola. Gäller endast under perioden 2022-06-26 till 2022-08-05.

Läs mer om Edlevo här

Sammanslagning av barnomsorgen

Under sommaren är behovet av barnomsorg betydligt lägre. Det gör att vi semesterstänger flera av våra förskolor under en sammanhängande
4-veckorsperiod. Sommaren 2022 är sammanslagningen under veckorna
28-31. Har du behov av barnomsorg under de veckorna kan ditt barn få sin placering på en annan förskola än den ordinarie. 

Förskolorna öppnar tidigast klockan 6.00 och stänger senast klockan 18.30. Inom den tidsramen ska barnets vistelsetid schemaläggas. I vistelsetiden ingår arbets- och/eller studietid tillsammans med restiden till och från arbete/skola. 

Förskolorna planerar öppettid och pedagogernas arbetstid utifrån barnens registrerade scheman. För att förskolorna ska kunna garantera att de kan anpassa verksamheten efter barnens tider ska vårdnadshavarna registrera/anmäla nytt schema minst två veckor innan det ska börja gälla.

På förskolan Björkbacken finns det, i viss utsträckning, möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid under nätter, kvällar och helger.​ Den verksamheten kallar vi för "BOA" (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

BOA

Barnet får vara på förskolan under den tid som du arbetar eller studerar (sjukskrivning räknas som arbete). Om du är arbetslös eller föräldraledig med ett syskon får du lämna barnet tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30.

Om du har semester eller är ledig av någon annan anledning ska barnet också vara ledigt från förskolan. 

En av förskolan Björkbackens entréer

Björkbacken är en förskola med sex avdelningar. 
I "skepp 1" finns avdelningarna Bofinken, Sparven och Rödhaken. Det är avdelningarna för våra yngre barn. Här arbetar vi med tryggheten i fokus.

I "skepp 2" finns avdelningarna Tranan, Svanen och Svalan.
På Tranan är barnen som är 2-4 år och på Svanen och Svalan är barnen som är 3-5 år.

Våra lekmiljöer är anpassade efter barnens ålder, behov och intresse. Vi har en stor utegård att leka tillsammans på och vill vi gå på utflykt har vi nära till naturen.

Björkbacken är också den förskola i kommunen som har öppet på obekväma arbetstider. Den verksamheten kallar vi för BOA (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

Under hösten och vintern 18/19 byggdes Björkbacken om, och invigdes sedan med pompa och ståt.

Film från invigningen.

Vi är också stolta över att vara Grön flagg-certifierade. Grön flagg är den svenska delen av Eco-Schools - ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering - som finns i över 50 länder.

Grön flagg (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tillförordnad rektor
Ann-Sofi Lebram
Telefon 0511-326 40

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Svanen
Telefon 072-160 33 88

Svalan
Telefon 072-160 33 90

Tranan
Telefon 072-160 33 89

Bofinken
Telefon 072-160 31 31

Sparven
Telefon 072-160 30 08

Rödhaken
Telefon 072-160 04 23

Besöksadress
Skolgatan 29

Förskolan Duvan med innergård

Förskolan Duvan finns i centrala Skara med närhet till både kultur, skog och övrig natur.

Vår verksamhet erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill att barnens vistelse hos oss ska vara rolig, inspirerande och innehållsrik, så att de kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära utifrån sina olika förutsättningar och behov.

Förskolan har stor tilltro till barnens förmågor. Verksamheten ska utgå från barnens perspektiv och delaktighet. Vi vill inspirera till ett lustfyllt lärande och ser vikten av ett bra bemötande och att bygga relationer. Utifrån läroplanens uppdrag planerar personalen verksamheten tillsammans med barnen.

Vår organisation utgår från barnens åldrar. Avdelning Skatten riktar sin verksamhet till de yngre barnen medan Pärlan vänder sig till de äldre.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats där föräldrarna är en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar för att hela förskolan och varje barns utveckling och lärande är vårt gemensamma ansvar.

Kontakt

Rektor
Erika Måneving
Telefon 0511-326 21

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Pärlan
Telefon 0511-321 03

Skatten
Telefon 0511-329 12​

Besöksadress
Filipsdalsgatan 25

Lekplats med förskolan Fibblan som bakgrund

Förskolan Fibblan ligger i ett bostadsområde på Skaraberg med naturen alldeles utanför gården. Det ger oss bra möjligheter till att leka och vara ute i naturen.

Det finns två avdelningar på förskolan, Skogen och Ängen, som sammanlänkas av ett stort gemensamt rum. På avdelning Skogen går de yngre barnen, som är mellan ca 1-3 år och på avdelning Ängen går de barn som är mellan ca 3-6 år. Gruppindelningar och verksamhet anpassas utifrån gruppens och det enskilda barnets utvecklingsbehov och kan därför variera över tid.

Avdelningarna arbetar tillsammans för att erbjuda en trygg och utvecklande miljö. Dagarna börjar och avslutas alltid gemensamt.

Alla barn känner all personal och det skapar en trygg och lugn miljö.

Kontakt

Rektor
Camilla Jansson
Telefon 0511-329 41

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Skogen
Telefon 0511-326 17

Ängen
Telefon 0511-326 19

Besöksadress
Backstugevägen 30

Lekplats med förskolan Kastanjen som bakgrund

Förskolan Kastanjen finns i Ardala, som är ett mindre samhälle, med tillhörande landsbygd, cirka sju kilometer från Skara tätort.

Kastanjen har fyra avdelningar. Körsbäret, Hallonet och Blåbäret finns på förskolan, medan avdelningen Bamse blå finns i Ardalaskolans lokaler, som ligger i nära anslutning till förskolan.

Barnen placeras på avdelningarna utifrån ålder och det aktuella behovet.

Naturen finns i nära anslutning till förskolan och under sommaren går vi gärna och badar i det utomhusbad som finns strax intill.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010, och innehåller arbete med språk, matematik, naturvetenskap, teknik, bild , form, barns inflytande och samtal om värdegrundsfrågor.

Ett gott samarbete med vårdnadshavarna ser vi som en tillgång i verksamheten. Förskolan Kastanjen och Ardalaskolan har ett gemensamt föräldraråd och föräldraförening.

Kontakt

Tillförordnad rektor
Emma Lönn
Telefon 0511-329 78

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Bamse blå
Telefon 0511-329 79

Körsbäret
Telefon 0511-329 80

Blåbäret
Telefon 0511-329 81

Hallonet
Telefon 0511-329 90

Besöksadress
Idrottsvägen

Lekplatsen med förskolan Korallen som bakgrund

Förskolan Korallen finns i den nordvästra delen av centrala Skara med närhet till flera grönområden.

Vår verksamhet erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi har stor tilltro till barnens förmågor och vi strävar efter att göra barnen uppmärksamma på sin egen förmåga och sitt eget och andras lärande.

Verksamheten ska utgå från barnens perspektiv och delaktighet. Språket är en viktig del i ett barns utveckling, eftersom det är en förutsättning för att kunna delta i lek och aktivitet. När vi arbetar är vi noga med att benämna saker vid dess rätta namn och vi uppmuntrar barnen till att samtala med oss och med varandra.

För oss är det viktigt att atmosfären i barngruppen är varm och tillåtande och inbjuder till samspel. Vi vill inspirera till ett lustfyllt lärande och ser vikten av ett bra bemötande och att bygga relationer. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Vår verksamhet är fördelad på två byggnader och utgår från barnens åldrar.
Snäckan och Skutan inriktar sin verksamhet för de yngre barnen medan Flotten Röd och Flotten Blå är för de äldre barnen.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats där vi samarbetar med föräldrarna för att utveckla barnen till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Kontakt

Rektor
Erika Måneving
Telefon 0511-326 21

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Flotten röd
Telefon 072-160 30 74

Flotten blå
Telefon 072-160 30 74

Skutan
Telefon 072-160 30 30

Snäckan
Telefon 072-160 31 96

Besöksadress
Malmgatan 36

Förskolan Källeboda

Förskolan Källeboda ligger strax norr om Skara centrum med promenadavstånd till grönområden, museum, bibliotek och badhus.

Förskolan är uppdelad på fyra avdelningar. Avdelningarna Måsen och Humlan ligger bredvid varandra och där går de yngre barnen som är ca 1-3 år. Avdelningarna Svanen och Fjärilen ligger bredvid varandra i andra änden av huset. På avdelningen Fjärilen går de barn som är mellan ca 3-4 år och på avdelningen Svanen går 5-åringarna, som går sitt sista år på förskolan. Alla fyra avdelningarna delar utegård.

På förskolan finns en mångfald av människor, och vi vill skapa en miljö där alla känner sig hemma och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. När vi planerar vår verksamhet utgår vi från barnen och deras nyfikenhet på att lära.

Vi ser hela Källeboda som en förskola och dagen både börjar och avslutas gemensamt på en avdelning. Förskolan har en del gemensamma aktiviteter för att stärka gemenskapen och för att barn och personal från olika avdelningar ska få möjlighet att lära känna varandra. Allt för att skapa trygghet och ”vikänsla”.

Kontakt

Rektor
Camilla Jansson
Telefon 0511-329 41

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Måsen
Telefon 0511-320 95

Humlan
Telefon 0511-320 98

Svanen
Telefon 0511-320 96

Fjärilen
Telefon 0511-320 99

Besöksadress
Brunsbogatan 138

Gungställning med förskolan Lindängen i bakgrunden

Lindängens förskola finns i Varnhem, mellan Skara och Skövde, cirka 13 kilometer från centrala Skara. Här har vi naturen runt hörnet och utomhusmiljön är en viktig del av vår pedagogiska verksamhet, året om.

Förskolans läroplan (Lpfö 18) är grunden till vår pedagogiska verksamhet. Vi planerar och genomför verksamheten tillsammans med barnen. Varje enskilt barns behov är i fokus för oss.

Att barn får utveckla sitt språk är viktigt och det finns alltid med oss i vårt arbete. Både i våra planerade aktiviteter och i den dagliga verksamheten.

Det finns fem avdelningar på vår förskola.
Nyckelpigan är en avdelning för de yngsta barnen mellan 1-2 år.
Humlan och Fjärilen har barn som är mellan 1-4 år.
Barn som är 4-5 år är på avdelningen Tranungen och barn som är 5-6 år är på avdelningen Tranan.

Vi är också stolta över att vara Grön flagg-certifierade. Grön flagg är den svenska delen av Eco-Schools - ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering - som finns i över 50 länder.

Grön flagg (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rektor
Freja Lindahl
Telefon 0511-320 90

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Tranan
Telefon 072 160 30 80

Tranungen
Telefon 072 160 38 27

Fjärilen
Telefon 072-160 30 81

Humlan
Telefon 072-160 30 82

Besöksadress
Axvallavägen

Förskolan Millans entré

Vi finns i Eggby, som ligger 14 km utanför centrala Skara. Millan är i en villa med en liten, men mycket använd, utemiljö där barnen leker utifrån sin fantasi och sina intressen. Det finns också en lekplats alldeles i närheten där barnen ofta och gärna leker.

Förskolan Millan har 2 avdelningar, Mållgan för de yngre och Millan för de äldre barnen. Det är läroplanen (Lpfö 18) som styr vår verksamhet, tillsammans med vår egen utvecklingsplan. Vi tar hänsyn både till gruppens och det enskilda barnets behov.

Vi har ett nära samarbete med kommunens specialpedagoger. Tillsammans jobbar vi med barnhälsoplanen, för att ge alla barn rätt till utveckling utifrån sina behov. Vi vill hjälpa barnen att utveckla sin sociala skicklighet. Varje barn, pedagog och förälder ska känna glädje, vara trygg och en del i Millans verksamhet.

Att utveckla sitt språk är också viktigt. Vi arbetar med en metod som kallas ”Före Bornholmsmodellen”. Det är en språkmodell för barn i förskoleåldern, som vuxit fram ur ett forskningsprojekt från Bornholm i Danmark. Forskning visar att barn som får ägna en liten stund varje dag åt språklekar klarar läs- och skrivinlärningen bättre när de kommer till skolan.

Vårt pedagogiska arbete med barnen ska vara roligt och ge dem lust att lära. De ska känna glädje i att utvecklas och att de själva äger sitt lärande. Vi tar vara på deras intressen och idéer i undervisningen och gör dem på det viset delaktiga. Genom lek lägger barn grunden till lärande inom alla områden, vilket gör den till en viktig del av dagen. Pedagogerna är nära i leken och ger stöd till utveckling.

Vi är också en stolt "Grön Flagg-certifierad" förskola. Det innebär att barn och vuxna arbetar medvetet tillsammans för en hållbar utveckling. Källsortering är ett exempel på något som sedan länge är en naturlig del av vår vardag.

Grön Flagg (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Millan är förskolan med den lilla enhetens flexibilitet. Naturen finns alldeles nära och den är en stor tillgång i den pedagogiska verksamheten, året om.

Kontakt

Rektor
Freja Lindahl
Telefon 0511-320 90

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Milllan
Telefon 072-160 31 06

Mållgan
Telefon 072-160 31 06

Besöksadress
Millomvägen 4

Förskolan Myrstacken med lekplats

Förskolan Myrstacken ligger i Mariebergsområdet i Skara.

Förskolan är indelad i åtta avdelningar varav tre stycken för barn 1-2 år, tre för barn 3-4 år och två för våra 5-åringar. Sammanlagt går det 145 barn på Myrstacken.

Avdelningarna Ekorren, Myran, Haren (1-2 år), Älgen och Björnen (3-4 år) finns i röda huset Myrstacken. Avdelningarna Kotten (3-4 år), Granugglan och Tallugglan (5 år) finns i paviljongen Myrstacken. Den ligger i direkt anslutning till röda huset Myrstacken (vid parkeringen intill Skaravallen).

Vår vision

Alla barn på vår förskola ska känna att de är kunniga och värdefulla. De ska mötas av möjligheter som ger en bra start i livet och en känsla av att

  • Jag vill
  • Jag får
  • Jag vågar
  • Jag kan

Vi erbjuder en mångkulturell miljö och välkomnar alla med glädje och respekt. En förskola där det inte är annorlunda att vara olika ger en bra start i livet.

Utbildningen i förskolan ska ge barnet en grund för att lära. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På Myrstacken har vi organiserat oss så att barnen möts, leker och lär tillsammans. De får pröva och utveckla sina kunskaper. Barnen ska möta miljöer som utmanar dem. Att upptäcka och förundras, pröva och utforska uppmuntrar till utveckling.

Kommunikation är viktigt. På Myrstacken jobbar vi med att utveckla barnens språk i svenska. Vi använder oss av bildstöd, tecken som stöd och digitala verktyg. Skapande verksamhet är också ett sätt att uttrycka sig som vi använder i vår verksamhet.

Om du vill ta del av Myrstackens verksamhetsplan kontaktar du förskolans rektor, Maria Uvenfors.

maria.uvenfors@skara.se

0511-326 23

Kontakt

Rektor
Maria Uvenfors
Telefon 0511-326 23

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Haren
Telefon 0511-321 09

Ekorren
Telefon 0511-321 10

Myran
Telefon 0511-321 19

Björnen
Telefon 0511-321 17

Älgen
Telefon 0511-321 07

Kotten
Telefon 0511-327 35

Granugglan
Telefon 0511-327 33

Tallugglan
Telefon 0511-327 34

Besöksadress
S:t Persgatan 14

Liten rutchkana i starka färger utanför förskolan Paletten

Paletten är förskolan som finns i samma lokaler som Katedralskolan,
med ingång från cykelvägen mellan Skaraborgsgatan och Källegatan/Brunsbogatan. 

Det finns tre avdelningar på förskolan. På avdelning Gul är de yngsta barnen, på avdelning Grön är barn som är 2-3 år och på avdelning Orange är barn som är 3-6 år.

Våra lekmiljöer är anpassade efter barnens ålder, behov och intresse. Vi har två gårdar för utvecklande lek, och när vi vill gå på utflykt ligger skogen, sjön och centrum med bibliotek och museum nära.

Kontakt

Tillförordnad rektor
Ann-Sofie Lebram
Telefon 0511-326 40

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Gul
Telefon 072-160 03 29 

Grön
Telefon 072-160 03 38

Orange
Telefon 072-160 03 42

Besöksadress
Brunsbogatan 1

Utemiljö och förskolan Rödklövern

Förskolan Rödklövern ligger i bostadsområdet Skaraberg i Skara. Förskolan har två avdelningar. På Blåklinten går de yngre barnen som är mellan 1-3 år och på Vallmon går de äldre barnen som är mellan 3-6 år. Gruppindelningar och verksamhet anpassas utifrån gruppens och det enskilda barnets utvecklingsbehov och kan därför variera över tid.

Avdelningarna arbetar tillsammans för att erbjuda en trygg och utvecklande miljö. Dagarna börjar och avslutas alltid gemensamt. Alla barn känner all personal och det skapar en trygg och lugn miljö.

Förskolans stora och varierande gård med närhet till naturen inbjuder till utelek under alla årstider. Gården är kuperad med en naturlig backe där barnen åker pulka på vintern och vattenrutschbana på sommaren.

Kontakt

Rektor
Camilla Jansson
Telefon 0511-329 41

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Blåklinten
Telefon 0511-321 14

Vallmon
Telefon 0511-321 15

Besöksadress
Skarabergsstigen 2

Lekplats med förskolan Skattkistan i bakgrunden

Förskolan Skattkistan kommer att avvecklas under sommaren 2022.

Om vår omfördelning av förskoleplatser i Skara tätort

Tillförordnad rektor
Emma Lönn
Telefon 0511-329 78

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Slottet
Telefon 0511-321 96

Tornet
Telefon 0511-321 21

Borgen
Telefon 0511-321 95

Besöksadress
Kaplansgatan 14

Förskolan Sunnanäng med utemiljö

Förskolan Sunnanäng finns i den södra delen av centrala Skara, med närhet till flera grönområden där vi tycker mycket om att vara.

Vi tar barnens behov och intressen på stort allvar och uppmuntrar deras upptäckarlust. Att utforska och exprimentera är viktigt för barnens inlärning. Vi tror på barnens förmågor, och kan visa på både deras lärande och verksamhetens utveckling genom arbetet med pedagogisk dokumentation.

Det finns tre avdelningar på Sunnanäng. Prästkragen är för de yngsta barnen medan Blåklockan och Ängsviolen är för de lite äldre.

Vi arbetar för att hela förskolan, varje barns utveckling och lärande är vårt gemensamma ansvar. Vi vill att vår verksamhet bygger på barnens synsätt, inlytande och delaktighet. Vi tycker det är viktigt med bra bemötanden och vill bygga relationer så vi kan möta alla individer från deras erfarenheter och upplevelser. Både i och mellan arbetsgrupperna finns möjligheter till samspel och kommunikation.

Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats, där föräldrarna är en viktig del i vårt arbete. Vi har därför olika former av föräldrasamverkan, både enskilda och gemensamma.

Kontakt

Rektor
Erika Måneving
Telefon 0511-326 21

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Prästkragen
Telefon 072-160 30 31

Blåklockan
Telefon 070-890 97 83

Ängsviolen
Telefon 072-160 31 11

Besöksadress
Djurgårdsvägen 12

Ingången till förskolan Ving

Förskolan Ving ligger i Axvall, mitt i natursköna Valle med hed, skog, sjö och äng runt omkring. Vi som arbetar på förskolan vill ge barnen olika upplevelser och tillfällen att lära varje dag. Det har vi möjlighet till i våra olika miljöer inom- och utomhus.

Det finns sex avdelningar på förskolan. De heter Vargen, Skalman, Lille Skutt, Bamse, Brumma och Minihopp. Utifrån hur barngrupperna ser ut i storlek och åldrar kan vi ibland ändra lite i hur vi organiserar oss. Avdelningarna har ett nära samarbete, vilket gör att vi kan ta vara på pedagogernas olika kunskaper så hela verksamheten får del av dem. Det blir extra tydligt inom områden som musik, idrott, skapande och språk.

Våra lokaler är stora och ljusa. Vi har tillgång till flera ateljéer och ett rum som är gemensamt för alla avdelningar. Vår inomhusmiljö är till för att barnen ska utmanas, utveckla sina olika förmågor och lära sig att samspela med andra.

Utomhus finns det två gårdar. En större gård för de äldre barnen med gungor, sandlådor, lekställning, cykelväg och en stor gräsyta. De yngre barnen har en mindre gård med sandlåda och material som passar deras åldrar. Utöver våra gårdar har vi en fantastisk, pedagogisk miljö i form av skogen som gränsar till gården.

Det är läroplanen (Lpfö 18) som styr vår verksamhet. Läroplanen säger att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar alltid utifrån FN:s barnkonvention som är lag sedan 2020. Enligt barnkonventionen ska alla barn behandlas med respekt och bli lyssnade på.

Fyra grundprinciper som vi följer är därför:

  • Barns lika värde
  • Barnets bästa
  • Rätten till liv, utveckling och lek
  • Rätten att bli lyssnad till och få sin åsikt respekterad.

Vår syn på barnet är att det är kunnigt och vi vill ge förutsättningar för barnet att utvecklas och lära. Vår förskola ska vara jämställd och se varje individ. Att vi har olika kön, etnicitet, ålder, förutsättningar med mera ska inte påverka hur vi behandlar varandra.

Grön Flagg

Vårt arbete med hållbar utveckling har blivit certifierade av Grön Flagg för 24:e året i rad!

Grön Flagg och Håll Sverige rent hälsar:

Grattis till er Grön Flagg-certifiering! Vilken fin och lärorik resa där ni har arbetat med lärande för hållbar utveckling och på så sätt även de globala målen. Wow, vilken resa ni har gjort! Vad spännande att läsa om hur ni har jobbat med mat och var olika livsmedel kommer ifrån och vilket roligt initiativ att göra mjölkdrinkar på mjölkens dag! Förutom det har ni haft flera andra spännande aktiviteter med allt från att ni byggt nya bilar till att ni skapade många fina juldekorationer i återvunnet material. Vad roligt att läsa att barnen har varit med och visat intresse och inte varit rädda för att ifrågasätta och diskutera, vilket engagemang. Mycket bra jobbat både barn och pedagoger! Tack för att ni är med oss och bidrar till en mer hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs gärna vår rapport för att få en inblick i vårt arbete.

Grön Flagg-resan Pdf, 2.4 MB.

Håll Sverige rent (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rektor
Freja Lindahl
Telefon 0511-320 90

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Bamse
Telefon 072-160 33 92

Brumma
Telefon 072-160 30 87

Lille Skutt
Telefon 072-160 30 88

Minihopp
Telefon 072-160 38 23

Skalman
Telefon 072 985 36 78

Vargen
Telefon 072-160 30 89

Besöksadress
Hedvägen 1

Privata förskolor

Friförskolorna har egna kösystem, så om du önskar en plats på Athena eller Knattehälsan ska du anmäla det direkt till dem.

De garanterar inte någon placering inom fyra månader, vilket innebär att du måste anmäla ditt barn till kommunens barnomsorgskö också om du vill vara säker på att få det.

Denna sida uppdaterades