< >

Barnomsorgspeng

Riksdagen fattade beslut om att införa barnomsorgspeng från och med
1 juli 2009.

Barnomsorgspeng är ett bidrag som kommunen betalar ut till godkända, enskilda barnomsorgsverksamheter. Pengen följer barnet, oavsett vilken form av barnomsorg som vårdnadshavaren väljer.

Sveriges Kommuner och Regioner cirkulär 09:28länk till annan webbplats

Starta enskild verksamhet

Om du vill starta en fristående barnomsorgsverksamhet ska du ansöka om det hos Skara kommun som kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns för barnomsorgen. 

Ansökan om enskild förskole- eller fritidshemsverksamhetPDF

Ansökan om enskild pedagogisk omsorgPDF

Kontroll av enskild verksamhet

Det är kommunen som kontrollerar att godkända verksamheter följer de krav som ställs.

Skara kommuns riktlinje för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgPDF 

Denna sida uppdaterades

Dela: