< >

Barnomsorgspeng

Riksdagen fattade beslut om att införa barnomsorgspeng från och med
1 juli 2009.

Barnomsorgspeng är ett bidrag som kommunen betalar ut till godkända, enskilda barnomsorgsverksamheter. Pengen följer barnet, oavsett vilken form av barnomsorg som vårdnadshavaren väljer.

Sveriges Kommuner och Regioner cirkulär 09:28 Länk till annan webbplats.

Starta enskild verksamhet

Om du vill starta en fristående barnomsorgsverksamhet ska du ansöka om det hos Skara kommun som kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns för barnomsorgen. 

Riktlinje för godkännande av huvudman för fristående pedagogisk omsorg Pdf, 102.3 kB.

Ansökan om enskild förskole- eller fritidshemsverksamhet Pdf, 165.4 kB.

Ansökan om enskild pedagogisk omsorg Pdf, 55.7 kB.

Kontroll av enskild verksamhet

Det är kommunen som kontrollerar att godkända verksamheter följer de krav som ställs.

Skara kommuns riktlinje för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Pdf, 123.9 kB. 

Denna sida uppdaterades