< >

Barnomsorg under Coronapandemin

 • Vårdnadshavare som väljer att ha sitt barn hemma från förskolan/fritidshemmet betalar ingen avgift. Placeringen räknas då som vilande tills det blir aktuellt att använda den igen. Detta gäller till och med den 16 augusti 2021.
 • En vilande placering ska anmälas till kommunens administration för barnomsorg senast den 4:e i kommande månad för att avgiften ska kunna justeras till nästa faktura. Barnets födelsenummer och namn ska finnas på anmälan.
 • Vårdnadshavaren ska meddela både förskola/fritidshem och kommunens administration för barnomsorg från och med vilken dag barnet är frånvarande och när det kommer tillbaka igen.
 • Planerad inskolning för barnet under pandemin går att flytta fram. Kontakta rektor på aktuell förskola/fritidshem.

Permittering heltid

Förskola

 • Barnet får vara på förskolan 15 timmar per vecka. Avgiften debiteras enligt ordinarie barnomsorgstaxa.
 • Registrerat schema gäller som underlag för avgiften. Vårdnadshavaren ansvarar för att rätt schema finns registrerat.
 • Vårdnadshavare som väljer att ha sitt barn hemma betalar ingen avgift. Placeringen räknas då som vilande tills det blir aktuellt att använda den igen. 
 • En vilande placering ska anmälas till kommunens administration för barnomsorg senast den 4:e i kommande månad för att avgiften ska kunna justeras till nästa faktura. Barnets födelsenummer och namn ska finnas på anmälan.
 • Vårdnadshavaren ska meddela både förskola och kommunens administration för barnomsorg från och med vilken dag barnet är frånvarande och när det kommer tillbaka igen.
 • Planerad inskolning för barnet under pandemin går att flytta fram. Kontakta rektor på aktuell förskola.

Fritidshem

 • Barnet får inte vara på fritidshemmet. Placeringen räknas som vilande och avgiften debiteras inte.
 • Vårdnadshavaren ska meddela både fritidshem och kommunens administration för barnomsorg från och med vilken dag barnet är frånvarande och när det kommer tillbaka igen.
 • Vid deltidspermittering gäller ordinarie barnomsorgsregler, vilket innebär att barnet får vara på fritids utifrån vårdnadshavarens tillsynsbehov (arbetstid + resa till och från arbete). Avgiften debiteras enligt ordinarie barnomsorgstaxa.

Permittering deltid

Förskola och fritidshem

Ordinarie regler för barnomsorg gäller. Vårdnadshavaren har rätt till barnomsorg utifrån tillsynsbehovet (tiden för arbete/studier + resan till och från platsen för arbete/studier) 

Avgiften debiteras enligt ordinarie barnomsorgstaxa.

Kommunens administration för barnomsorg

Telefon 0511-320 16 (måndag-torsdag klockan 8.00-12.00)

Denna sida uppdaterades

Dela: