< >

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Varför gör ni en avgiftskontroll​?
För att följa upp att alla familjer betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att kräva in det som fattas. 

Hur går avgiftskontrollen till?
Vi kontrollerar alla faktorer som påverkar avgiften. Den inkomst som Skatteverket beslutat att ditt hushåll haft under det år som kontrollen gäller (taxerad inkomst) får vi från Skatteverket. Den inkomsten delas med 12 och då får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 600 kronor kommer avgiften inte faktureras eller återbetalas.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?
Beslutet om att införa retroaktiv (görs i efterhand) avgiftskontroll tog Barn- och utbildnings-nämnden den 13 november 2014, Bun § 81. Den 22 januari 2015, Bun § 9 beslutade nämnden reglerna för avgiftskontrollen.

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?
Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Som räkningsmottagare eller inkomstgrundare på en placering är du skyldig att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen. 

Jag ska få tillbaka pengar. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?
Nej, vi kan tyvärr inte koppla ihop avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften eftersom det gäller två olika inkomstår.

När får jag min faktura?
Vi kommer fakturera i olika omgångar under våren. Kontrollen har gjorts utifrån räkningsmottagarens födelsemånad (inte barnets). De första som får fakturor är de som är födda i början av kontrollåret.

Hur snabbt ska fakturan betalas?
Fakturan ska betalas inom 60 dagar från fakturadatum.

Vad ska jag göra om jag inte förstår fakturans underlag?
Du kontaktar oss via e-post eller telefon. 

Jag kan inte betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?
Då kan du ansöka om anstånd (få längre betalningstid) genom att kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan maximalt få anstånd i 6 månader från fakturans ordinarie förfallodatum. Under de sammanlagt 8 månaderna väljer du själv om du vill betala göra delbetalningar elller betala hela beloppet vid ett tillfälle. Om fakturan inte betalats under anståndstiden hanteras den enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Jag tror inte fakturan stämmer. Hur gör jag?
Om du anser att fakturan är fel kan du bestrida den (anmärka på uppgifterna i den). Ditt bestridande av fakturan måste vara skriftligt och vara hos oss inom 30 dagar från fakturadatum. Beskriv noga vad det är som du inte tycker stämmer.
Du måste också skicka med tydliga underlag som styrker det.
När vi utrett ärendet skickar vi hem ett beslut till dig.

Stängs mitt barn av från barnomsorgen om jag inte betalar i tid?
Skara kommun kommer inte stänga av några barn från barnomsorgen på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan gå vidare till inkasso.

Vad har jag gjort för fel när jag måste betala tillbaka pengar?
Det vanligaste felet är att man glömt att anmäla att inkomsten ändrats.
En annan vanlig orsak är att man inte anmält delar i inkomsten som är skattepliktiga t.ex ersättning för obekväm arbetstid, övertid med mera.

Många missar att anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften.
En sammanboende vuxen ska till exempel anmälas som inkomstgrundare på barnomsorgsplaceringen, även om den personen inte är biologisk förälder till barnet.

Vad räknas som inkomst?
Med inkomst menas de pengar hushållet får som du betalar skatt på. Exempel är inkomst av tjänst, ersättning för obekväm arbetstid, föräldra- och sjukersättning med mera.

Vad räknas inte som inkomst?
Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande är studiestöd från CSN, försörjningsstöd, bostadsbidrag, etableringsstöd med mera. Detta är inkomster som du inte betalar någon skatt på.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?
De som stod som inkomstgrundare under kontrollåret har också ansvar för att fakturan blir betald, men det är den som stod som räkningsmottagare som kommer att bli fakturerad. 

Kan ni inte dela upp fakturabeloppet och skicka ​en till varje inkomstgrundare?
Nej, vi fakturerar bara räkningsmottagaren och kommer inte dela upp fakturan mellan inkomstgrundarna.

Hur kommer jag enklast i kontakt med er?
Ofta går det snabbare för oss att besvara e-post än telefonsamtal.
Vi rekommenderar därför att du i första hand e-postar dina frågor till oss.
Du får då ett autosvar om att ditt ärende har kommit fram, och sedan kontaktar vi dig så fort vi kan.

Denna sida uppdaterades