< >

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har det rätt till allmän förskola.

Allmän förskola innebär att barnet har rätt till avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i förskola 525 timmar per läsår. De timmarna fördelas på 15 timmar per vecka. Barnet får vara på förskolan tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30. Den allmänna förskolan följer skolans läsår, och därför är ditt barn ledigt när det är lov.

En allmän förskoleplacering avslutas när läsåret är slut. Du måste därför göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. Ansökan gör du på blanketten som heter "Allmän förskola - anmälan".

Allmän förskola är inte barnomsorg

Om du har en allmän förskoleplacering gäller inte samma regler som vid en barnomsorgsplacering. Yngre syskon har till exempel inte förtur till placering på samma förskola som det äldre syskonet.

Du kan inte heller ändra ditt schema. Om du skulle behöva det får du ställa barnet i kö till barnomsorg. Vi försöker då erbjuda plats på samma förskola som den har sin allmänna förskoleplacering på, men det är inget vi kan lova.

Allmän förskola kombinerat med barnomsorg på förskola

Om ditt barn har en barnomsorgsplacering på en förskola i kommunen, ska du inte ansöka om en allmän förskoleplacering. Är ditt barn schemalagt mellan klockan 8.30 och 11.30 varje vardag betalar du ingen avgift. Lämnar du barnet på andra tider betalar du 65 % av ordinarie avgift.

Vi justerar avgiften utifrån det schema du registrerat.

Avdrag på avgiften för allmän förskola gäller bara under skolterminerna.
Under jul- och sommarlov betalar alla ordinarie avgift (även om barnet är ledigt från förskolan).

Om du har en ordinarie barnomsorgsplacering får du lämna ditt barn även under lov och du kan, om du ska arbeta eller studera, utöka tiden när som helst. Eventuella syskon har också förtur till placering på samma förskola.

Läsårstider 2020/2021

Höstterminen 2020-08-18 -- 2020-12-17
Vårterminen 2021-01-12 -- 2021-06-10

Denna sida uppdaterades