< >

Barnomsorg i Skara kommun

Skara kommun erbjuder barnomsorg i form av förskolor och fritidshem.

Förskola

Vi erbjuder dig och din familj plats i förskola från att ditt barn fyllt ett år tills de börjar förskoleklass. Du som arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig kan söka förskoleplats för ditt barn. 

Alla barn från tre år har rätt till förskola

Från och med augusti det år då ditt barn fyller tre år, har barnet rätt till förskola 15 timmar i veckan. Detta gäller alla barn, även om du är hemma. Förskolan är då gratis.

Du kan läsa om hur du ansöker om plats, körregler, placering och uppsägning under Om en förskoleplacering

Vill du ansöka om en plats i barnomsorgskön gå till vår e- tjänst: 
Förskola/fritidshem Länk till annan webbplats. 

Fritidshem för skolbarn

Ditt barn räknas som skolbarn först i början av augusti det år som ditt barn ska börja förskoleklass. Under den våren får du som vårdnadshavare information om när övergången kommer ske. Har du behov av barnomsorg innan skolan börjar, ska du ansöka om en fritidshemsplacering.

Du får ha ditt barn på fritids som längst till och med sommarlovet det år som det slutar årskurs 6.

En barnomsorgsplacering får vara vilande i 2 månader. Därefter avslutas den och du får ansöka om barnomsorg igen när du behöver det.

Kommunen kan komma att begära in ett intyg på din arbets-/studietid som styrker ditt behov av barnomsorg och barnets vistelsetid.

Under sommaren är behovet av barnomsorg betydligt lägre. Det gör att vi semesterstänger flera av våra förskolor och fritidshem under en sammanhängande 4-veckorsperiod.

Edlevo

Barnomsorg och grundskola i Skara kommun har ett nytt verksamhetsystem. Edlevo är den nya plattformen för kommunikation mellan hem, förskola, fritidshem och skola.

Du registrera och ändra dina barns tider för placering på förskola eller fritids i Edlevo. 


Läs mer om Edlevo här

Denna sida uppdaterades