< >

Barnomsorg

I Skara kommun erbjuder vi barnomsorg i form av förskolor, pedagogisk omsorg (ett familjedaghem i Varnhem) och fritidshem.

Ditt barn måste ha fyllt 1 år för att få börja i barnomsorgen.

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller tre år till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har det rätt till allmän förskola.

Allmän förskola innebär avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i förskola, 525 timmar per läsår som fördelas på 15 timmar per vecka. 

Från och med första måndagen i augusti, det år ditt barn ska börja i förskoleklass, räknas det som skolbarn och ska ha en fritidshemsplacering om du har behov av barnomsorg.

En barnomsorgsplacering får vara vilande 2 månader. Därefter avslutas den och du får ansöka om barnomsorg igen när du behöver det.

Sommaren 2020

Under veckorna 28-31 (6-31 juli) samordnar vi barnomsorgen i Skara. Det innebär att det kommer vara förskolan Björkbacken och fritidshemmet på Mariebergsskolan som har öppet då.

Om du behöver barnomsorg under de veckorna ska du anmäla det på en blankett som heter Anmälan och schema barnomsorg veckorna 28-31 2020. Lämna ifylld och undertecknad blankett på ordinarie förskola och/eller fritidshem senast den 3 april 2020.

Anmälan och schema barnomsorg veckorna 28-31 2020PDF

Denna sida uppdaterades 2020-04-06

Dela: