Skara

Bostadsanpassning

Bild på bostad i Skara

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassning är att göra om och anpassa bostaden individuellt. Detta för att göra det möjligt för funktionshindrade att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Vem kan söka? 

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du inte äger din bostad måste du i vissa fall ha din fastighetsägares medgivande (läs mer om fastighetsägares medgivande längre ner på sidan) för att anpassningen ska få utföras.

Ange vilka åtgärder du vill ansöka om bidrag för

Det är du som är sökande av bidraget som själv ska ange vilka åtgärder du söker bidrag för. Åtgärderna ska alltid anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till om du bifogar en bilaga. Om uppgifter saknas eller om det inte framgår tydligt vilka åtgärder bidrag söks för kommer vi att skicka en begäran om komplettering till dig innan handläggningen påbörjas. Bostadsanpassningsbidraget lämnas bara för att anpassa bostadens fasta funktioner* efter dina individuella behov. Till exempel för att du ska kunna ta dig in och ut, förflytta dig mellan olika rum eller använda badrummet och köket. Det är du som söker bostadsanpassningsbidrag som avgör för vilka åtgärder bidrag söks.

* Med fast funktion menas sådana föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid en flyttning, till exempel köksskåpen eller tvättstället.

Exempel på anpassningar:

 • Ta bort trösklar.
 • Ordna en duschplats i stället för badkar.
 • Ramp till entrén.
 • Bredda dörröppningar.
 • Installera automatiska dörröppnare och specialhissar.
 • Ändra höjder på köksskåp och arbetsbänkar.
 • Förstärka fast belysning i kök och badrum.

Exempel på begränsningar i bidraget: 

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Däremot gäller följande:

 • Tänk på att du är skyldig att välja en lämplig bostad utifrån din funktionsnedsättning. Om du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostsam anpassning* om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.
 • Om du bygger nytt eller köper en nyproducerad bostad kan du inte få bidrag för att uppfylla de krav som gäller enligt svensk bygglagstiftning
 • Du kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll som till exempel att byta packningen på blandaren till handfatet.
 • Du kan inte få bidrag till inköp eller anpassning av lösöre som till exempel möbler.
 • Du kan inte få bidrag till anpassning av fritidshus, endast för att anpassa den bostad där du permanent bor.

* Det finns inte någon uttrycklig gräns i lagen mellan en kostsam anpassning och en icke kostsam anpassning. En bedömning av detta görs i varje flyttärende enligt rättspraxis.

Intyg från sakkunnig (t ex arbetsterapeut) ska bifogas

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Om du har hemsjukvård vänder du dig till kommunens arbetsterapeut. Du som inte har hemsjukvård vänder dig till primärvården.

Vid mer omfattande åtgärder bör han eller hon även lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag.  Beroende på vilken funktionsnedsättning du har kan även ett läkarintyg krävas.

Den sakkunnige inte kan neka dig ett intyg, men det är inte säkert att han eller hon kan styrka behovet av anpassningen. Fråga alltid din intygsgivare om du är osäker på vad intyget innebär.

Fastighetsägarens medgivande för hyres- och bostadsrätt

För att du ska få utföra anpassningsåtgärder i din bostad måste du i vissa fall ha din fastighetsägares medgivande för att kunna beviljas bidrag. I hyresrätter krävs medgivande för samtliga åtgärder medan det i bostadsrätter endast krävs för åtgärder i allmänna utrymmen samt för omfattande åtgärder.

Medgivandet lämnas i angivet fält på ansökningsblanketten eller i bilaga. Om fastighetsägaren inte ger sitt medgivande måste din ansökan avslås.

Anbud, offert eller kostnadsberäkning

Enligt Boverkets föreskrifterlänk till annan webbplats ska sökande bifoga ett anbud, offert eller kostnadsberäkning till sin ansökan som ska motsvara beloppet som bidrag söks för. I Skara är dock detta frivilligt vilket innebär att du själv väljer om du vill bifoga dessa handlingar eller inte. Handläggaren har däremot rätt att när de anser det befogat kräva sådana handlingar av den sökande. Detta kan bli aktuellt främst i ärenden som avser omfattande åtgärder eller i samband med köp, byte eller nybyggnad av bostad. Om ansökan görs efter att anpassningen utförts ska fakturaunderlag alltid bifogas ansökan.

Att ansöka i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Då måste du bifoga en kopia på fakturan eller kvittot och ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt vid tidpunkten för utförandet. Beroende på vilken åtgärd du ansöker om kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes. Kan inte handläggaren utreda om förutsättningarna för bidrag var uppfyllda när anpassningen utfördes måste ansökan avslås.

Vilka reparationer och service kan du få bidrag till?

Bidrag till reparationer och service ges bara när det gäller tekniskt avancerade installationer eller utrustning. Det handlar till exempel om lyftanordningar, dörröppningsautomatik, bidétoaletter (t ex WC-dusch) samt höj- och sänkbara enheter.

För övriga åtgärder som till exempel trösklar, stödhandtag, trätrall med mera får du inte bidrag till reparation, utan underhållet ska normalt skötas av den enskilde. Om du vill få det prövat måste du skicka in en ansökan.

Bidrag kan aldrig ges om skadan beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att serviceanvisningar ej har följts. I sådana fall måste du själv (eller din hemförsäkring) bekosta reparationen.

Dela:
Senast uppdaterad: 2014-02-25

Kontakt

Bostadsanpassare


Monica Holm

Telefon

0511-325 61

Besöksadress


Trädgårdsgatan 2

Öppettider


Måndag-Fredag
8.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
 
Skara kommun, Stortorget 2, 532 88 Skara. Telefon: 0511-320 00,
Fax: 0511-320 02 Org.nr: 212000-1702. E-post: skara.kommun@skara.se.

Skara kommuns intranät - inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster