Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Stipendier

 Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut kulturstipendium, ungdomsledarstipendium, stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet och byggnadsvårdspris. Förslag på stipendiat skickas till kultur- och fritidsnämnden.

Stipendierna delas ut under högtidliga former vid nationaldagsfirandet från Djäknescenen den 6 juni.

Sista nomineringsdag är 20 maj, det går bra att skicka med vanlig post eller e-post, kontaktuppgifter hittar du i högermenyn.

Kulturstipendium 10 000 kronor

10 000 kr till den eller de som gjort en framstående prestation inom något konstnärligt område. Stipendiet kan också tilldelas den eller de som gjort en betydelsefull insats inom det kulturella området, exempelvis inom hembygdsforskning eller kulturminnesvård.

Ungdomsledarstipendium 10 000 kronor

10 000 kr till den som gjort förtjänstfulla insatser som ledare för ungdomsarbete i föreningslivet. Förslag på stipendiat bör följas av en redogörelse över uppnådda resultat, verksamhetstid samt andra uppgifter som vill framhållas.

Stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet 10 000 kronor

10 000 kr till den som gjort förtjänstfulla insatser inom idrottslivet.

Byggnadsvårdspris

Byggnadsvårdspris kan tilldelas den eller de som på ett förtjänstfullt sätt vårdat eller restauerat hus beläget i Skara kommun.

Förslag ska vara Kultur- och fritidsnämnden, 532 88 Skara eller kultur.fritid@skara.se tillhanda senast onsdag 20 maj 2016.

Stipendiat ska vara verksam inom Skara kommun. Förslag kan lämnas av privatpersoner, föreningar, företag och organisationer.

Välkommen med ditt förslag!

Denna sida uppdaterades 2016-05-20

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram