Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Hemgång från sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus och behöver stöd eller uppföljning från kommunen tar avdelningen med ditt samtycke kontakt med kommunen och primärvården för en gemensam vårdplanering. Om du önskar kan anhörig eller närstående delta vid mötet.

Kommunens hemplaneringsteam, det vill säga sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare bedömer ditt behov och fattar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Vid vårdplaneringen görs en plan för vilka eventuella insatser du kan behöva första tiden efter din utskrivning från sjukhuset.

Hemgång från sjukhus

När du kommer hem efter en sjukhusvistelse kan det vara på olika sätt:

  • du är oberoende och följs eventuellt upp av primärvården.
  • du behöver samma stöd som innan inläggningen på sjukhuset och fortsätter med den hemvård och/eller hemsjukvård som du har beslut på.
  • du som behöver ett extra stöd den första tiden hemma kan få ökade insatser för en tid. Du kan mötas av undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska beroende på vilka behov du har.
  • du har stora behov, som inte kan tillgodoses i hemmet och får ett beslut på en kortare tids vistelse på en vård- och omsorgsplats på kommunens korttidsenhet. 

Denna sida uppdaterades 2018-04-23

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.