Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

Boende för äldre

I Skara finns det fem särskilda boenden för äldre och två trygghetsboende.

Boende för äldre är till för dig med stora vård- och omsorgsbehov eller om behovet av trygghet och säkerhet inte kan uppnås i det egna hemmet.
Om du vill ansöka om boende tar du kontakt med en biståndshandläggare. Det är biståndshandläggaren som avgör var du som ansökt om särskilt boende bäst får dina behov tillgodosedda.

Läs mer om aktiviteter på särskilt boende

Läs mer om hur du ansöker om särskilt boende

Trygghetsboende ska möta behoven hos äldre som känner sig oroliga eller otrygga i sina nuvarande bostäder. Ansökan till Trygghetsboende handläggs av Riksbyggen.

Läs mer om trygghetsboende Frejan

Läs mer om trygghetsboende Viktoriagatan

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier för särskilt boende är framtagna och beslut taget i omsorgsnämnden.

Skara kommun lovar:

  • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig när de kommer hem till dig och bär namnskylt.
  • Att du får individuella samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig. I samtalen berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina insatser. Det kan var hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan.
  • Att du som inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
  • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras

Kvalitetsgarantier

Du är  välkommen att höra av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi har lovat dig. Den chef som är ansvarig för den avdelning som du tyckt till om hör av sig till dig inom sju dagar. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten.

Du kan lämna en synpunkt om precis vad som helst och måste inte handla om någon av våra tre kvalitetsgarantier.

Läs mer om kommunens kvalitetsgarantier

Aktiviteter på särskilt boende

Läs mer ›

Ardalagården

Adress: Lidköpingsvägen 10, Ardala

Läs mer ›

Malmgården

Adress: Malmgatan 18, Skara

Läs mer ›

Skarahemmet

Adress: Malmgatan 36, Skara

Läs mer ›

Trygghetsboende - Frejan

Adress: Skaraborgsgatan 9

Läs mer ›

Trygghetsboende - Viktoriagatan

Adress: Viktoriagatan 4, 6 och 8

Läs mer ›

Vallehemmet

Adress: Skärv Vallehemmet, Axvall

Läs mer ›

Viktoriagården

Adress: Viktoriagatan 2, Skara

Läs mer ›

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.