< >

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i varje landsting och kommun.

Personalen har tystnadsplikt.Om du är missnöjd med den vård, det bemötande eller omhändertagande som du eller någon närstående har fått i kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården, kan du framföra dina synpunkter till Patientnämnden. De lyssnar på dig, ger stöd och hjälp.

För kontaktuppgifter och mer information om Patientnämnden, klicka på länken till höger.

Denna sida uppdaterades 2019-12-30

Dela: