Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Överklaga beslut

Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser

Om du har ansökt om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga.

Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Exempel på beslut du kan överklaga är:

  • avslag eller delvis avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen
  • avslag på begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • avgiftsbeslut

Hur överklagar jag?

Om omsorgsnämnden fattar beslut om att avslå din ansökan kommer du få ett skriftligt beslut. Omsorgsnämnden är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Om du behöver hjälp med att skriva din överklagan kan handläggaren hjälpa dig.

I besvärshänvisningen kan du läsa hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Du kan också få information av din handläggare om hur du gör för att överklaga.

För att förvaltningsrätten ska kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit in till omsorgsnämnden inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Vad ska jag skriva i en överklagan?

  • Tala om vilket beslut du överklagar och ange de ändringar av beslutet du begär. Skicka med sådant som du anser har betydelse för ärendet, men som du inte redan lämnat.
  • Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Skriv under överklagan. Om du anlitar ombud, kan ombudet skriva under skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Vem skickar jag mitt överklagande till?

Du skickar ditt överklagande till:

Omsorgsnämnden
Skara kommun
532 88 Skara

Vad händer med min överklagan?

Din överklagan lämnas till den handläggare som fattat beslutet. Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga omsorgsnämndens) beslut.

Överklagan är kostnadsfri.

Denna sida uppdaterades 2019-12-12

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.